PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 131kWORD 58k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


latinasta ja muinaiskreikasta Euroopan alkuperäiskielinä ja -kulttuureina


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys latinasta ja muinaiskreikasta Euroopan alkuperäiskielinä ja -kulttuureina  
B8-0514/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 25. heinäkuuta 1977 siirtotyöläisten lasten koulutuksesta annetun neuvoston asetuksen 77/486/ETY,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon Ranskassa vuodesta 1975 lähtien käytössä olleen lähtömaan kielen ja kulttuurin opetusohjelman (ELCO), jolla pyritään helpottamaan siirtotyöläisten lasten sopeutumista;

B.     katsoo, että olisi syrjivää, jos alkuperäiskielten ja -kulttuurien oppiminen ei koskisi yhtä lailla niistä jäsenvaltioista lähtöisin olevia lapsia, joissa he asuvat;

C.     katsoo, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden alkuperäiskielet ovat latina ja muinaiskreikka, joihin monet nykyisin jäsenvaltioissa puhuttavat kielet suoraan pohjautuvat ja jotka olivat käytössä laajalti tiedeyhteisön kielinä vuosisatojen ajan;

1.      katsoo, että unionin on kannustettava kreikkalais-latinalaisen kulttuurin parempaan tuntemiseen, sillä se on jättänyt unionille perinnöksi demokraattiset periaatteet, joita tämä pyrkii puolustamaan;

2.      katsoo, että unionin olisi edistettävä kaikissa jäsenvaltioissa latinan ja muinaiskreikan oppimista;

3.      katsoo, että unionin olisi harkittava latinan käyttöä viitekielenä;

4.      pyytää komissiota perustamaan mietintäryhmän edellä mainittua asiaa varten;

5.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Päivitetty viimeksi: 15. kesäkuuta 2015Oikeudellinen huomautus