PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 138kWORD 61k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o latinskom i starogrčkom kao ishodišnim jezicima i kulturama Europe


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o latinskom i starogrčkom kao ishodišnim jezicima i kulturama Europe  
B8-0514/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 77/486/EEZ od 25. srpnja 1977. o obrazovanju djece radnika migranata,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je cilj programa poučavanja materinjeg jezika i kulture države porijekla, koji je u Francuskoj uveden 1975. godine, bio olakšati prilagodbu djece radnika migranata;

B.     budući da bi bilo diskriminatorno da programom poučavanja materinjeg jezika i kulture države porijekla ne budu zahvaćena i djeca koja su porijeklom iz države članice u kojoj žive;

C.     budući da su latinski i starogrčki ishodišni jezici država članica Europske unije, da iz njih potječe veliki broj jezika kojima se trenutačno govori u državama Unije te budući da su oba jezika diljem svijeta stoljećima služili kao jezici kulture i znanosti;

1.      mišljenja je da Unija treba potaknuti bolje poznavanje latinske i grčke kulture od kojih je naslijedila demokratske principe koje navodno zastupa;

2.      izjavljuje da bi Unija trebala promicati učenje latinskog i starogrčkog u državama članicama;

3.      smatra da bi Unija trebala razmotriti uporabu latinskog kao referentnog jezika;

4.      zahtijeva od Komisije da uspostavi platformu za promišljanje o toj temi;

5.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

Posljednje ažuriranje: 16. lipnja 2015.Pravna napomena