ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 141kWORD 62k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


az európai nyelvek és kultúra ősének számító latin és ógörög nyelvről


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány az európai nyelvek és kultúra ősének számító latin és ógörög nyelvről  
B8‑0514/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a migráns munkavállalók gyermekeinek oktatásáról szóló, 1977. július 25-i 77/486/EGK tanácsi irányelvre,

–       tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.     mivel a Franciaországban 1975 óta működő ELCO-program (az anyanyelv és a származási ország kultúrájának oktatása) a migráns munkavállalók gyermekeinek beilleszkedését hivatott elősegíteni;

B.     mivel diszkrimináció lenne, ha az anyanyelv és a származási ország kultúrájának elsajátítása nem vonatkozna azokra a gyermekekre is, akik továbbra is a származási országuknak számító tagállamban élnek;

C.     mivel az Európai Unió tagállamaiban a latin és az ógörög is őseink nyelvének számít, hiszen az Unióban jelenleg beszélt nyelvek nagy része közvetlen leszármazottja e két nyelvnek, és mindkettőt századokon át a tudomány nyelveként használták szerte Európában;

1.      úgy véli, hogy az Uniónak ösztönöznie kell a görög-latin kultúra mélyebb ismeretét, hiszen ez a kultúra hagyományozta ránk az Unió által megvédeni kívánt demokratikus elveket;

2.      kijelenti, hogy az Uniónak valamennyi tagállamban elő kellene mozdítania a latin és az ógörög tanulását;

3.      úgy véli, hogy az Uniónak meg kellene fontolnia a latin referencianyelvként való használatát;

4.      felkéri a Bizottságot, hogy alakítsa ki a kérdés vizsgálatára szolgáló gyakorlati keretet;

5.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamoknak.

 

Utolsó frissítés: 2015. június 16.Jogi nyilatkozat