PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 141kWORD 60k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl lotynų ir senovės graikų kalbų kaip Europos kilmės kalbų ir kultūros


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl lotynų ir senovės graikų kalbų kaip Europos kilmės kalbų ir kultūros  
B8-0514/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 1977 m. liepos 77 d. Tarybos direktyvą 486/25/EEB dėl darbuotojų migrantų vaikų mokymo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi 1975 m. Prancūzijoje pradedant vykdyti kilmės kalbos ir kultūros mokymo (pranc. ELCO) programą užsibrėžta sudaryti geresnes sąlygas prisitaikyti darbuotojų migrantų vaikams;

B.     kadangi būtų diskriminuojama, jei galimybė įgyti kilmės kalbų ir kultūros žinių nebūtų užtikrinama vaikams, kurie gyvena savo kilmės valstybėje narėje;

C.     kadangi Europos Sąjungos valstybių narių kilmės kalbos yra lotynų ir senovės graikų kalbos, iš kurių tiesiogiai kilusios daugelis šiuo metu Sąjungos valstybėse narėse vartojamų kalbų, ir kadangi šios kalbos jau daugelį amžių vartojamos išsilavinusių žmonių;

1.      mano, kad Sąjunga turi skatinti geriau susipažinti su graikų ir lotynų kultūra, kaip paveldą Sąjungai palikusia demokratijos principus, kuriuos ji teigia ginanti;

2.      mano, kad Sąjunga turėtų visose valstybėse narėse skatinti mokyti lotynų ir senovės graikų kalbų;

3.      mano, kad Sąjunga turėtų apsvarstyti galimybę naudoti lotynų kalbą kaip bendrąją kalbą;

4.      prašo Komisijos parengti svarstymų dokumentą šiuo klausimu;

5.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

Atnaujinta: 2015 m. birželio 16 d.Teisinis pranešimas