PROJEKT REZOLUCJI
PDF 143kWORD 60k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie łaciny i greki jako języków i kultur początków Europy


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie łaciny i greki jako języków i kultur początków Europy  
B8-0514/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając dyrektywę Rady 77/486/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że program ELCO (nauczanie języka i kultury kraju pochodzenia) realizowany we Francji od 1975 r. miał na celu ułatwianie adaptacji dzieci pracowników migrujących;

B.     mając na uwadze, że brak znajomości języków i kultur początków także przez dzieci pochodzące z państwa członkowskiego, w którym żyją, byłby dyskryminacyjny;

C.     mając na uwadze, że językami źródłowymi państw członkowskich Unii Europejskiej są łacina i greka, które są bezpośrednim źródłem wielu języków używanych obecnie w państwach członkowskich Unii oraz że były one wszędzie używane jako języki „uczone” przez wieki;

1.      uważa, że Unia powinna zachęcać do lepszej znajomości kultury łacińsko-greckiej, która jej pozostawiła w spadku demokratyczne zasady bronione rzekomo przez Unię;

2.      potwierdza, że Unia powinna promować we wszystkich państwach członkowskich naukę łaciny i greki;

3.      jest zdania, że Unia powinna rozważyć ewentualność używania łaciny jako języka odniesienia;

4.      apeluje do Komisji o opracowanie sposobu refleksji nad tą kwestią;

5.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2015Informacja prawna