PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 135kWORD 61k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la latină și la greaca veche ca limbi și culturi de origine ale Europei


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la latină și la greaca veche ca limbi și culturi de origine ale Europei  
B8-0514/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Directiva 77/486/CEE a Consiliului din 25 iulie 1977 privind educația copiilor lucrătorilor migranți,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Programul ELCO (predarea limbii și culturii de origine), implementat în Franța încă din 1975, urmărea obiectivul ambițios de a facilita adaptarea copiilor lucrătorilor migranți;

B.     întrucât, dacă stăpânirea limbilor și culturilor de origine nu i-ar privi și pe copiii originari din statul membru în care trăiesc ar echivala cu o discriminare;

C.     întrucât limbile de origine ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt latina și greaca veche, aflate direct la originea unui mare număr de limbi vorbite actualmente în statele Uniunii, și întrucât ele au fost utilizate peste tot, ca limbi culte, timp de secole;

1.      apreciază că Uniunea trebuie să încurajeze o mai bună cunoaștere a culturii greco-latine, care i-a lăsat drept moștenire principiile democratice pe care pretinde că le apără;

2.      afirmă că Uniunea ar trebui să promoveze, în toate statele membre, învățarea limbilor latină și greacă veche;

3.      consideră că Uniunea ar trebui să reflecteze asupra utilizării latinei ca limbă de referință;

4.      îi solicită Comisiei să înființeze o structura de reflecție în acest scop;

5.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și statelor membre.

Ultima actualizare: 16 iunie 2015Notă juridică