PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 140kWORD 61k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o latinščini in stari grščini kot o izvornih jezikih in kulturah Evrope


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o latinščini in stari grščini kot o izvornih jezikih in kulturah Evrope  
B8-0514/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Direktive Sveta 77/486/EGS z dne 25. julija 1977 o izobraževanju otrok delavcev migrantov,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je bil namen programa za poučevanje maternega jezika in kulture države izvora (fr.: ELCOenseignements de langue et de culture d'origine), ki se v Franciji izvaja od leta 1975, olajšati prilagajanje otrok delavcev migrantov;

B.     ker bi bilo diskriminacijsko, da poznavanje maternih jezikov in kultur držav izvora ne bi veljalo tudi za otroke iz držav članic, v katerih živijo;

C.     ker sta med izvornimi jeziki držav članic Evropske unije latinščina in stara grščina, iz katerih neposredno izvirajo številni jeziki, ki se govorijo v državah Unije, in ker sta se povsod stoletja uporabljala kot jezika učenjakov;

1.      meni, da mora Unija spodbujati večje poznavanje grško-latinske kulture, saj je nanjo prenesla demokratična načela, ki jih zagovarja;

2.      zatrjuje, da bi morala Unija v vseh državah članicah spodbujati učenje latinščine in stare grščine;

3.      meni, da bi morala Unija razmisliti o uporabi latinščine kot referenčnega jezika;

4.      poziva Komisijo, naj pripravi besedilo za razmislek o tem;

5.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

 

Zadnja posodobitev: 16. junij 2015Pravno obvestilo