Procedură : 2015/2730(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0549/2015

Texte depuse :

B8-0549/2015

Dezbateri :

PV 10/06/2015 - 17
CRE 10/06/2015 - 17

Voturi :

OJ 11/06/2015 - 72

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0233

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 157kWORD 93k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.923v01-00
 
B8-0549/2015

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la dezvăluirile recente privind cazuri de corupție la nivel înalt în cadrul FIFA (2015/2730(RSP))


Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Emilian Pavel, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la dezvăluirile recente privind cazuri de corupție la nivel înalt în cadrul FIFA (2015/2730(RSP))  
B8‑0549/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere recentul scandal de corupție în care sunt implicați o serie de înalți oficiali ai FIFA,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 ianuarie 2011 intitulată „Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului” (COM(2011)0012),

–       având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2012 privind dimensiunea europeană a sportului(1)

–       având în vedere Cartea albă a Comisiei din 11 iulie 2007 privind sportul (COM(2007)0391),

–       având în vedere comunicarea Comisiei din 6 iunie 2011 intitulată „Combaterea corupției în UE” (COM(2011)0308),

–       având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2013 referitoare la aranjarea meciurilor și corupția în sport(2),

–       având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la crima organizată, corupția și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun(3),

–       având în vedere Raportul anticorupție al UE publicat de Comisie la 3 februarie 2014 (COM(2014)0038),

–       având în vedere declarația comisarului Navracsics în urma demisiei președintelui FIFA, Joseph Blatter, la 3 iunie 2015,

–       având în vedere noul program în domeniul sportului din cadrul programului Erasmus+, printre obiectivele căruia se numără contracararea amenințărilor transfrontaliere la adresa integrității sportului, cum ar fi dopajul, meciurile aranjate și violența, precum și toate formele de intoleranță și discriminare, alături de promovarea și susținerea bunei guvernanțe în domeniul sportului,

–       având în vedere Recomandarea Comisiei din 13 noiembrie 2012 cu privire la o decizie a Consiliului de autorizare a Comisiei Europene să participe, în numele UE, la negocierile referitoare la o convenție internațională a Consiliului Europei privind lupta împotriva manipulării rezultatelor sportive (COM(2012)0655),

–       având în vedere Convenția Consiliului Europei privind manipularea competițiilor sportive din 18 septembrie 2014,

–       având în vedere Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat(4),

–       având în vedere Rezoluția din 21 mai 2014 a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind Planul de lucru european pentru sport (2014-2017)(5),

–       având în vedere „Programul de la Stockholm - o Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora”,

–       având în vedere acordul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (a patra directivă privind combaterea spălării banilor) (COM(2013)0045),

–       având în vedere Rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 23 aprilie 2015 cu privire la reforma guvernanței fotbalului,

–       având în vedere articolul 2 din Statutul FIFA, care stabilește că printre obiectivele FIFA se află și următoarele: „promovarea integrității, eticii și corectitudinii în vederea prevenirii tuturor metodelor sau practicilor, cum ar fi corupția, dopajul sau manipularea meciurilor, care ar putea pune în pericol integritatea meciurilor, competițiilor, jucătorilor, oficialilor și membrilor sau ar putea duce la abuzuri în cadrul asociațiilor de fotbal”,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât integritatea organizațiilor de sport este de mare importanță, deoarece atât sportul profesionist, cât și cel amator au un rol esențial în promovarea la nivel mondial a păcii, respectării drepturilor omului și a solidarității, aduc societăților beneficii de sănătate și economice și joacă un rol determinant în promovarea valorilor educaționale și culturale fundamentale, precum și a incluziunii sociale;

B.     întrucât autoritățile elvețiene au arestat la Zurich, la 27 mai 2015, 14 oficiali ai FIFA, incluzând vicepreședintele federației;

C.     întrucât arestările au fost operate la cererea Ministerului Justiției al SUA;

D.     întrucât cei 14 oficiali ai FIFA fac obiectul unei anchete desfășurate de FBI pentru corupție ce implică mite în valoare de peste 150 de milioane USD;

E.     întrucât autoritățile elvețiene și americane au inițiat o anchetă penală separată pentru a determina cum a fost atribuită Rusiei și Qatarului găzduirea Cupei Mondiale din 2018 și, respectiv, din 2022;

F.     întrucât sportul este un sector economic important și în plină dezvoltare al UE, care contribuie într-o măsură importantă la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă, depășind ratele de creștere medii în materie de valoare adăugată și ocupare a forței de muncă;

G.     întrucât corupția se circumscrie domeniului criminalității deosebit de grave, cu o componentă transfrontalieră, care are, adesea, implicații ce depășesc frontierele interne și externe ale UE; întrucât Uniunea Europeană dispune de un drept general de a acționa în sfera politicii de combatere a corupției;

H.     întrucât articolul 67 din Tratatul privind funcționarea Uniuni Europene (TFUE) stipulează obligația Uniunii de a asigura un nivel ridicat de securitate, inclusiv prin prevenirea și combaterea criminalității și apropierea legislațiilor penale și întrucât articolul 83 din TFUE menționează corupția ca una dintre infracțiunile de o gravitate deosebită, cu o dimensiune transfrontalieră;

I.      întrucât Comisia și Consiliul au recunoscut că este necesar un parteneriat între organele de conducere din domeniul fotbalului și autoritățile publice pentru o bună guvernanță a acestui sport, care să respecte caracterul de autoreglementare al sportului profesionist și care a condus la un dialog structurat privind sportul;

J.      întrucât, dacă nu este tratată de urgență și în mod corespunzător, corupția poate să submineze încrederea în instituțiile sportive și să pună în pericol integritatea sportului în ansamblu;

K.     întrucât evenimentele sportive majore oferă posibilități extraordinare de răspândire a valorilor și principiilor asociate sportului;

L.     întrucât transparența, răspunderea și democrația – cu alte cuvinte, buna guvernanță – în cadrul organizațiilor sportive sunt condiții indispensabile pentru un astfel de regim de autoreglementare și pentru ca mișcarea sportivă să poată preveni și combate în mod eficace și la nivel structural frauda și corupția din sport;

M.    întrucât 18 state (inclusiv 9 state membre ale UE) au semnat, până în prezent, Convenția Consiliului Europei privind manipularea competițiilor sportive, dar numai Norvegia a ratificat-o până acum; întrucât această convenție va intra în vigoare după ratificarea de către cel puțin cinci semnatari (dintre care trei trebuie să fie membri ai Consiliului Europei), care este prevăzută pentru anul 2016;

N.     întrucât comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport a condamnat, în declarația sa din 3 iunie 2015, cele mai recente evenimente din cadrul FIFA și a chemat la restabilirea încrederii și crearea unui sistem solid de bună guvernanță în cadrul FIFA;

O.     întrucât Parlamentul a chemat organele de conducere ale fotbalului să asigure un grad sporit de democrație, transparență, legitimitate și răspundere (și anume, audituri financiare efectuate de către o autoritate de audit independentă), precum și buna guvernanță și a solicitat Comisiei să ofere orientări cu privire la modul în care poate fi sprijinită o autoreglementare legitimă și adecvată;

P.     întrucât fotbalul este de departe cel mai popular joc sportiv în UE și la nivel mondial;

Q.     întrucât combaterea corupției reprezintă una dintre prioritățile programului de la Stockholm, după care se orientează Comisia în acțiunile sale din domeniul justiției și afacerilor interne,

1.      observă actul de punere sub acuzare emis de Procurorul General al SUA, Loretta Lynch, care acuză FIFA de corupție generalizată, sistemică și profundă;

2.      subliniază faptul că acuzațiile de corupție îndreptate împotriva FIFA și lipsa de credibilitate a acestei organizații vor avea efecte devastatoare asupra întregii piramide a fotbalului, de la nivelurile superioare ale fotbalului profesional la cluburile locale de amatori;

3.      consideră că este regretabil faptul că starea deplorabilă a lucrurilor din cadrul FIFA are efecte negative puternice asupra reputației fotbalului în ansamblu;

4.      subliniază insistent faptul că fotbalul, ca sport, nu este contaminat de cultura corupției și trebuie protejat, prin toate mijloacele, de stigmatizare ca urmare a evenimentelor actuale din cadrul FIFA; subliniază încă o dată că fotbalul și sportul în general au un puternic efect pozitiv asupra vieții cotidiene a milioane de cetățeni;

5.      subliniază că, având în vedere natura transnațională a corupției în sport, eforturile de combatere a acesteia impun o cooperare mai eficace între toate părțile interesate, inclusiv între autoritățile publice, agențiile de aplicare a legii, sectorul sportiv, sportivi și suporteri, fiind necesar să se acorde atenție și activităților de educare și de prevenire în acest domeniu;

6.      salută, în acest sens, noul program în domeniul sportului din cadrul programului Erasmus+, care sprijină proiectele educaționale transnaționale vizând contracararea amenințărilor transfrontaliere la adresa integrității sportului, cum ar fi dopajul, meciurile aranjate și violența, precum și toate formele de intoleranță și discriminare, alături de promovarea și susținerea bunei guvernanțe în domeniul sportului;

7.      reamintește că buna guvernanță în sport constituie o condiție necesară pentru autonomia și autoreglementarea organizațiilor sportive, în conformitate cu principiile transparenței, răspunderii și democrației și subliniază necesitatea unei politici care să nu tolereze corupția în sport; subliniază necesitatea unei reprezentări corespunzătoare a tuturor părților interesate în cadrul procesului decizional; este convins că se impun de urgență reforme structurale profunde în cadrul FIFA;

8.      îndeamnă Comitetul executiv al FIFA să realizeze reforme structurale pentru a asigura transparența și răspunderea și a garanta caracterul deschis, echilibrat și democratic al procesului decizional din cadrul asociației;

9.      consideră că pentru aceasta va fi nevoie de un proces de reformă generală, inclusiv revizuirea statutului, structurii și codurilor FIFA, precum și a politicilor și practicilor de funcționare;

10.    consideră că, pentru a restabili credibilitatea, este esențial să se limiteze perioadele de mandat ale membrilor Comitetului executiv al FIFA, precum și transparența proceselor decizionale și a remunerației cadrelor de conducere și a conducerii superioare;

11.    îndeamnă FIFA să implementeze standarde stricte de etică și un cod de conduită pentru conducerea sa și pentru Comitetul executiv, care urmează să fie supravegheate de un organism independent de monitorizare;

12.    invită toții sponsorii și operatorii de radiodifuziune și televiziune aflați în relații contractuale cu FIFA să încurajeze și să sprijine procesul de reformă din cadrul acesteia prin declarații publice împotriva corupției în sport;

13.    invită Comisia și statele membre să intensifice și să plaseze în prim-plan activitățile și măsurile legate de buna guvernanță din Planul de lucru al UE pentru sport și să asigure implicarea deplină a asociaților naționale în măsurile care au ca scop instaurarea bunei guvernanțe la nivel european și internațional;

14.    sprijină parteneriatele de tip public-privat între organismele care apără interesele sportului și autoritățile anticorupție, în combaterea corupției și a spălării de bani în statele membre în sectorul sportiv;

15.    invită Comisia să ia toate măsurile necesare, în concertare cu statele membre și în cooperare cu Interpol, Europol și Eurojust, pentru a aborda orice posibilă indicație privind corupția unor oficiali ai FIFA pe teritoriul UE;

16.    solicită statelor membre să intensifice cooperarea europeană în materie de aplicare a legii prin crearea unor echipe comune de anchetă și prin cooperarea dintre organele de urmărire penală; subliniază că este necesar să se adopte și să se aplice efectiv măsuri de combatere a activităților ilegale din sport și de garantare a integrității efective a organelor de conducere din sport;

17.    solicită statelor membre să semneze Convenția Consiliului Europei privind manipularea competițiilor sportive și solicită celor care au semnat-o să o ratifice fără întârziere;

18.    salută recentul acord privind cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor; solicită Comisiei să revizuiască în mod consecvent legislația privind combaterea spălării banilor, pentru a garanta un control adecvat al organelor de conducere a organizațiilor sportive înregistrate în UE și al oficialităților acestora;

19.    insistă ca lupta împotriva corupției în ceea ce privește guvernanța FIFA să fie însoțită și de angajamente și măsuri clare adoptate de FIFA împotriva altor forme de corupție, în special a aranjării meciurilor;

20.    subliniază că este necesar ca orice reformă viitoare a fotbalului profesionist să includă dispoziții de fond pentru protecția drepturilor sportivilor, antrenorilor și echipelor; subliniază, în acest context, că este important să se trateze problema apartenenței jucătorilor din sportul european unor părți terțe;

21.    subliniază că este extrem de important ca sistemele judiciare din Elveția și SUA să cerceteze deciziile luate de Comitetul executiv al FIFA în ce privește atribuirea găzduirii Cupelor Mondiale din 2018 și 2022 Rusiei și, respectiv, Qatarului;

22.    solicită Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) și asociațiilor naționale de fotbal să își intensifice eforturile în vederea punerii în aplicare, până la sfârșitul lui 2016, a unor măsuri de reformă fundamentală în cadrul FIFA;

23.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA), Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA), asociațiilor naționale de fotbal, Asociației Ligilor Europene de Fotbal Profesionist (EPFL), Asociației Cluburilor Europene (ECA) și Federației Internaționale a Fotbaliștilor Profesioniști (FIFPRO).

(1)

JO C 239 E, 20.8.2013, p. 46.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0098.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0444.

(4)

JO L 192, 31.7.2003, p. 54.

(5)

JO C 183, 14.6.2014, p. 12.

Ultima actualizare: 10 iunie 2015Notă juridică