Eljárás : 2016/2667(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0611/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0611/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 12/05/2016 - 9.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0223

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 332kWORD 69k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.629v01-00
 
B8-0611/2016

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


Kína piacgazdasági státuszáról (2016/2667(RSP))


Emma McClarkin, Roberts Zīle az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány Kína piacgazdasági státuszáról (2016/2667(RSP))  
B8-0611/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EU dömpingellenes szabályozására (az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet(1)),

–  tekintettel a Kína Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvre, különösen annak 15. szakaszára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió és Kína a világ legjelentősebb kereskedelmi partnerei között szerepelnek, Kína az EU második legnagyobb, míg az EU Kína legnagyobb kereskedelmi partnere, a kereskedelmi kapcsolatok volumene pedig meghaladja a napi egymilliárd eurót;

B.  mivel a Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 15. szakasza a) bekezdése ii. pontja hatályvesztése figyelembevételének mikéntjére, illetve a Kínából származó illegálisan dömpingelt és támogatott behozatal kezelésére irányuló, a 2016. december utáni időszakra vonatkozó bármely döntésnek alapelvként kell rögzítenie, hogy az uniós jognak a továbbiakban is összhangban kell lennie a WTO szabályozásával;

C.  mivel vizsgálni és elemezni szükséges – a Kínára vonatkozó dömpingellenes intézkedések célkitűzéseivel összhangban levő rendes érték meghatározására használatos módszer tekintetében – a csatlakozási jegyzőkönyv 15. szakasza a) bekezdése ii. pontjának lejáratából eredő pontos jogi következményeket, beleértve a 15. szakasz fennmaradó részéből eredő joghatásokat;

1.  újólag felhívja a figyelmet az EU Kínával való stratégiai partnerségének fontosságára, melyben központi szerep jut a kereskedelemnek és a beruházásoknak;

2.  megállapítja, hogy a csatlakozási jegyzőkönyv 15. szakasza a) bekezdésének ii. pontja 2016. december 11-én hatályát veszti; felhívja a Bizottságot, hogy adott esetben fontolja meg, hogy e hatályvesztés következtében mely változtatásokra van szükség az uniós jogszabályokban;

3.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság bármely – a csatlakozási jegyzőkönyv bizonyos részeinek hatályvesztését figyelembe vevő – javaslatának szilárdan a következő négy alapelven kell nyugodnia:

•  gondoskodni kell arról, hogy az uniós jogszabályok teljes mértékben összhangban legyenek a WTO-kötelezettségekből eredő uniós kötelezettségekkel és vállalásokkal, valamint a csatlakozási jegyzőkönyv 15. szakasza egyes részeit érintő változásokból eredő jogi következményekkel;

•  nem csupán a 15. szakasz a) bekezdése ii. pontjának hatályvesztéséből eredő konkrét jogi hatásokat kell figyelembe venni, hanem gondoskodni kell arról is, hogy a csatlakozási jegyzőkönyv 2016. december 11. után hatályban maradó szakaszainak jogi érvényessége semmilyen értelemben ne sérüljön;

•  gondoskodni kell arról – és ez kritikus és kulcsfontosságú tényező –, hogy az EU-nak továbbra is maradéktalan és folyamatos lehetősége legyen kellő időben meghozni a szükséges és hatásos intézkedéseket az EU kereskedelmi partnerei versenyszabályokat sértő azon piaci gyakorlataival szembeni fellépés érdekében, amelyek kárt okoznak az EU iparának, továbbá garantálni kell, hogy az EU vállalatai továbbra is globálisan értelmezett játéktérhez jussanak az EU-ban;

•  bármely jogalkotási javaslatnak nem csupán bármely változás jogi aspektusainak, hanem ugyanígy a következményként esetleg fellépő közép- és hosszú távú gazdasági, társadalmi, ipari, környezeti és stratégiai hatások gondos és megfontolt értékelésén kell alapulnia;

4.  kéri, hogy ez az értékelés ne befolyásolja az uniós kereskedelem védelmére szolgáló eszközök általánosabb reformjának folyamatát, és a parlamenti munka szünetelése idején a Bizottság ne nyújtson be javaslatot;

5.  kéri, hogy a Bizottság vegye fontolóra a piacgazdasági státusz megadására vonatkozó egyértelmű és hatékony stratégia kidolgozását harmadik országok számára, nem csupán annak érdekében, hogy az uniós vállalkozások számára megmaradjanak az egyenlő lehetőségek, hanem azért is, hogy folytatódhassék a piaci verseny szabályait sértő magatartás, illetve a piactorzítás bármely formája elleni küzdelem;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

Utolsó frissítés: 2016. május 11.Jogi nyilatkozat