Eljárás : 2008/2631(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0521/2008

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0521/2008

Viták :

PV 08/10/2008 - 22

Szavazatok :

PV 09/10/2008 - 7.9
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0471

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 96kWORD 58k
2008. október 7.
PE413.310
PE413.313
PE413.315
PE413.320
 
B6‑0521/2008}
B6‑0524/2008}
B6‑0525/2008}
B6‑0529/2008} RC1
az eljárási szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján előterjesztette:
   Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool és Godelieve Quisthoudt-Rowohl, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
   Erika Mann, on behalf of the PSE Group
   Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu és Ignasi Guardans Cambó, az ALDE képviselőcsoport nevében
   Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk és Seán Ó Neachtain, az UEN képviselőcsoport nevében
az alábbi képviselőcsoportok indítványainak helyébe lép:
   UEN (B6‑0521/2008)
   PPE-DE (B6‑0524/2008)
   ALDE (B6‑0525/2008)
   PSE (B6‑0529/2008)
a WTO dohai fordulójának felfüggesztéséről és dohai fejlesztési menetrend jövőjéről

 

Az Európai Parlament állásfoglalása a WTO dohai fordulójának felfüggesztéséről és dohai fejlesztési menetrend jövőjéről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 2001. november 14-i dohai miniszteri nyilatkozatára,

–   tekintettel a dohai fejlesztési menetrendről (DDA) szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a WTO-ról szóló parlamenti konferencia 2008. évi éves ülésének záródokumentumára, amelyet 2008. szeptember 12-én Genfben konszenzussal fogadtak el,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a WTO dohai forduló lezárására irányuló miniszteri megbeszélései elakadtak 2008 júliusának végén,

B.  mivel a megbeszélések 2008 júliusában Genfben kudarcba fulladtak; mivel bizonyos kérdésekben sikert könyvelhettek el, a módozatok átfogó lezárásához fontos más kérdésekben azonban nem foglalkozott a megállapodástervezet,

C.  mivel a fejlődő országok, különösen a legkevésbé fejlett országok érdekeinek, valamint az összes WTO-tag „fejlesztési forduló” iránti elkötelezettségének kell a tárgyalások középpontjában állnia,

D.  mivel a dohai forduló lezárásának elmaradása tovább súlyosbítaná a jelenlegi globális gazdasági bizonytalanságot és kockára tenné a többoldalú kereskedelmi rendszer hitelét, ami bilaterális és regionális kereskedelmi megállapodások megkötése irányába hatna,

1.  mélyen csalódott és aggodalommal tölti el a WTO júliusi miniszteri ülésén kialakult patthelyzet;

2.  megismétli, hogy teljes mértékben elkötelezett a kereskedelempolitika többoldalú megközelítése és egy olyan WTO iránt, amely a millenniumi fejlesztési célok tiszteletben tartása alapján a nemzetközi kereskedelem számára garantálja az átfogó, nagyra törő és kiegyensúlyozott eredményt;

3.  meggyőződése, hogy jelenleg a gazdasági és pénzügyi válság körülményei között a dohai forduló sikeres lezárása stabilizáló faktor lenne;

4.  úgy véli, hogy bármi is történik a DDA-val kapcsolatos előrehaladás terén, a WTO-nak, más nemzetközi szervezetekkel karöltve, sürgősen és következetesen kezelnie kell azon új globális kihívásokat, amelyekben a kereskedelem szerepet játszik, például az élelmiszerbiztonságot, az energetikát, a kereskedelmet célzó támogatást és az éghajlatváltozást;

5.  teljes mértékben tisztában van az egységes kötelezettségvállalás nehézségeivel; tudomásul veszi a tárgyalások során eddig elért előrelépéseket, amelyek várhatóan fontos és konszolidált alapot teremtenek a dohai forduló következő üléséhez és annak sikeres kimeneteléhez;

6.  felhívja az EU-t, az Egyesült Államokat és mint főbb új gazdasági szereplőket, a G20-akat, hogy tegyenek eleget kötelezettségüknek a jelenlegi tárgyalások során, tartsák teljes mértékben tiszteletben a fejlesztési forduló szellemiségét és tegyenek meg mindent a megállapodás lehető leggyorsabb tető alá hozása érdekében; ismételten hangsúlyozza a fejlődő és feltörekvő országok közötti különbségtétel fontosságát;

7.  felszólítja Indiát és az USA-t, hogy találjanak politikai megoldást a különleges védintézkedési mechanizmus (SSM) alkalmazásának feltételeire, a kereskedelmi és élelmiszerbiztonsági kérdések közötti igazságos egyensúly biztosítása érdekében azért, hogy Genfben folytatódhassanak a DDA további kérdéseinek rendezésére irányuló tárgyalások;

8.  felkéri a fejlett és fejlett fejlődő országokat, hogy csatlakozzanak az EU „Fegyvereken kívül mindent” kezdeményezéséhez, amely 100%-ban kvóta- és vámmentes piaci hozzáférést biztosít a legkevésbé fejlett országok részére; hangsúlyozza kereskedelmet célzó támogatás fontosságát;

9.  úgy véli, hogy a fejlődő és a legkevésbé fejlett országok szükségleteit kiemelten kell kezelni a DDA-ra vonatkozó tárgyalásokon, mivel a fejlesztés áll az összes megfontolás előterében;

10.  úgy véli, hogy a DDA-val kapcsolatos nehézségek rávilágítanak arra, hogy a fordulót követően sürgősen foglalkozni kell a WTO reformjával annak hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele, valamint demokratikus legitimitásának, elszámoltathatóságának, átláthatóságának és befogadó jellegének javítása és a globális kormányzás szélesebb struktúráiba való integrációja érdekében; úgy véli, hogy a parlamenti képviselőknek még erőteljesebb és hatékonyabb ellenőrzést kellene gyakorolniuk a nemzetközi kereskedelem terén;

11.  megismétli, hogy célzott technikai segítségnyújtásra és kapacitásépítésre van szükség ahhoz, hogy a fejlődő országok hatékonyan részt tudjanak venni a DDA-ban;

12.  felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a Lisszaboni Szerződés szellemiségében hozzanak tető alá megállapodást annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Parlament az EU összes nemzetközi kereskedelmi tárgyalásában teljes mértékben részt vehessen;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és a WTO főtitkárának.

Utolsó frissítés: 2008. október 7.Jogi nyilatkozat