Procedură : 2009/2580(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B6-0242/2009

Texte depuse :

RC-B6-0242/2009

Dezbateri :

PV 24/04/2009 - 5.2
CRE 24/04/2009 - 5.2

Voturi :

PV 24/04/2009 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0310

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 92kWORD 64k
22 aprilie 2009
PE423.125
 
B6‑0242/2009}
B6‑0243/2009}
B6‑0244/2009}
B6‑0245/2009}
B6‑0253/2009}
B6‑0255/2009} RC1
depusă, în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
   Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt și Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes și Thijs Berman, în numele Grupului PSE
   Marco Cappato și Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE
   Adam Bielan, Eoin Ryan și Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN
   Mikel Irujo Amezaga și Marie Anne Isler Béguin, în numele Grupului Verts/ALE
   Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
   PSE (B6‑0242/2009)
   PPE-DE (B6‑0243/2009)
   Verts/ALE (B6‑0244/2009)
   GUE/NGL (B6‑0245/2009)
   ALDE (B6‑0253/2009)
   UEN (B6‑0255/2009)
privind sprijinul pentru Tribunalul Special pentru Sierra Leone

Rezoluția Parlamentului European privind sprijinul pentru Tribunalul Special pentru Sierra Leone 

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare pe această temă, inclusiv rezoluția din 6 septembrie 2007 privind finanțarea Tribunalului Special pentru Sierra Leone (SCSL),

–  având în vedere Acordul de la Cotonou între Uniunea Europeană și țările ACP, precum și angajamentul părților de a promova pacea, securitatea și stabilitatea, respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Tribunalul Special pentru Sierra Leone (SCSL) a fost înființat în 2000 de Organizația Națiunilor Unite și de guvernul statului Sierra Leone în temeiul Rezoluției nr. 1315 a Consiliului de Securitate al ONU privind aducerea în fața justiției a persoanelor care au comis încălcări grave ale dreptului umanitar internațional, în special crime de război și crime împotriva umanității;

B.  întrucât SCSL creează o serie de precedente importante în justiția penală internațională prin aceea că este primul tribunal internațional finanțat prin contribuții voluntare, primul înființat în țara în care au avut loc crimele cu privire la care sunt aduse acuzațiile și, în cazul fostului președinte liberian, primul care a pus sub acuzare un șef de stat african în funcție pentru crime de război și crime împotriva umanității;

C.  întrucât mandatul SCSL va expira în 2010, iar guvernul statului Sierra Leone a indicat că nu este în măsură să asigure executarea sentințelor pronunțate pentru persoanele condamnate de către SCSL;

D.  întrucât asigurarea executării sentințelor reprezintă o etapă esențială în justiția internațională, care joacă un rol important în ceea ce privește pacea și continuarea dezvoltării statului de drept în țară;

E.  întrucât executarea sentințelor de către condamnați în Sierra Leone este în prezent problematică din motive politice, de securitate și instituționale;

F.  întrucât SCSL a încheiat un acord cu o serie de state, printre care se numără și Regatul Unit, Suedia și Austria, pentru a se asigura că unele din persoanele condamnate își vor executa sentințele în aceste țări și întrucât sunt necesare mai multe acorduri pentru a se a asigura că persoanele deja condamnate, precum și persoanele ale căror procese se află în curs de judecare și care ar putea să fie condamnate își vor executa efectiv sentințele;

G.  întrucât imposibilitatea găsirii unor centre de detenție corespunzătoare pentru persoanele condamnate pentru cele mai atroce crime imaginabile ar submina grav eforturile comunității internaționale de a lupta cu eficiență împotriva impunității;

H.  reamintind că lupta împotriva impunității reprezintă unul dintre conceptele fundamentale ale politicii Uniunii Europene privind drepturile omului și că comunitatea internațională are responsabilitatea de a sprijini mecanismele de răspundere puse în aplicare;

I.  întrucât alte tribunale și curți, precum Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII) sau Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda (TPIR), se confruntă cu probleme similare, iar alte organisme internaționale precum Curtea Penală Internațională (CPI), Tribunalul Special pentru Liban (TSL) și Camerele Extraordinare ale Tribunalelor din Cambodgia (ECCC) sunt susceptibile să se confrunte cu aceeași problemă în viitorul apropiat în absența unui angajament mai puternic din partea statelor de a sprijini aplicarea justiției internaționale;

J.  întrucât toate curțile și tribunalele internaționale dețin roluri importante pentru pace și justiție în regiunile lor și fiecare dintre acestea este ferm hotărât să asigure o moștenire perenă și să contribuie la dezvoltarea în continuare a statului de drept în regiunea în care au fost comise crimele,

1.  salută progresele înregistrate de curțile și tribunalele internaționale în ceea ce privește aducerea în fața justiției a celor responsabili de atrocitățile comise și consideră că aceste procese transmit un mesaj clar conducătorilor din întreaga lume și altor criminali de război că abuzurile fățișe ale drepturilor omului nu vor mai fi tolerate cu impunitate;

2.  solicită Consiliului și statelor membre să găsească împreună cu SCSL o soluție prin care să se garanteze executarea sentințelor de către persoanele condamnate, fără aceasta eforturile SCSL și credibilitatea comunității internaționale, inclusiv a UE, fiind grav subminate;

3.  solicită tuturor statelor membre să-și sporească contribuția la activitățile curților și tribunalelor internaționale, care încearcă să finalizeze o soluție viabilă pentru executarea sentințelor, fie prin încheierea directă cu instituțiile menționate a unor acorduri pentru executarea sentințelor în jurisdicția lor, fie oferindu-le sprijin în vederea găsirii unor soluții alternative prin care să se asigure executarea sentințelor în regiunile respective;

4.  solicită statelor membre și altor instituții internaționale să ofere SCSL asistență financiară suplimentară pentru a permite celor condamnați de SCSL să-și execute sentințele în țări care dispun de capacitatea de a asigura executarea sentințelor în conformitate cu standardele internaționale dar cărora le lipsesc mijloacele financiare necesare în acest scop;

5.  consideră că, în cazul în care curțile și tribunalele internaționale nu primesc sprijin și asistență, activitățile lor ar fi grav periclitate, acestea nefiind în măsură să se asigure că persoanele condamnate își execută sentințele pronunțate;

6.  solicită realizarea unui studiu amănunțit în care să se evalueze activitățile desfășurate de tribunalele penale internaționale, din care să se desprindă concluzii și în care să se formuleze recomandări cu privire la modul în care se pot îmbunătăți funcționarea și finanțarea în viitor ale acestora;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene, SCSL, CPI, TPII, TPIR, ECCC, TSL, Consiliului de Securitate al ONU, statelor membre ale Uniunii Africane, precum și copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE.

Ultima actualizare: 23 aprilie 2009Notă juridică