Postopek : 2009/2580(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B6-0242/2009

Predložena besedila :

RC-B6-0242/2009

Razprave :

PV 24/04/2009 - 5.2
CRE 24/04/2009 - 5.2

Glasovanja :

PV 24/04/2009 - 7.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0310

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 88kWORD 62k
22. april 2009
PE423.125
PE423.126
PE423.127
PE423.128
PE423.136
PE423.138
 
B6‑0242/2009}
B6‑0243/2009}
B6‑0244/2009}
B6‑0245/2009}
B6‑0253/2009}
B6‑0255/2009} RC1
v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
   Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt in Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes in Thijs Berman v imenu skupine PSE
   Marco Cappato in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE
   Adam Bielan, Eoin Ryan in Hanna Foltyn-Kubicka v imenu skupine UEN
   Mikel Irujo Amezaga in Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE
   Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
   PSE (B6‑0242/2009)
   PPE-DE (B6‑0243/2009)
   Verts/ALE (B6‑0244/2009)
   GUE/NGL (B6‑0245/2009)
   ALDE (B6‑0253/2009)
   UEN (B6‑0255/2009)
o pomoči Posebnemu sodišču za Sierro Leone

Resolucija Evropskega parlamenta o pomoči Posebnemu sodišču za Sierro Leone 

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij na to temo, vključno z resolucijo z dne 6. septembra 2007 o financiranju Posebnega sodišča za Sierro Leone,

–  ob upoštevanju cotonoujskega sporazuma med Evropsko unijo in državami AKP ter zavezanosti pogodbenic tega sporazuma k miru, varnosti in stabilnosti, spoštovanju človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države,

–  ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

A.  ker so Posebno sodišče za Sierro Leone leta 2000 ustanovili Združeni narodi in vlada Sierre Leone v skladu z resolucijo varnostnega sveta ZN 1315, da bi privedli pred sodišče odgovorne za hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava, zlasti za vojne zločine in zločine proti človeštvu,

B.  ker Posebno sodišče za Sierro Leone ustvarja številne pomembne precedense v mednarodnem kazenskem pravosodju, saj je prvo mednarodno sodišče, ki se financira s prostovoljnimi prispevki, prvo sodišče, ustanovljeno v državi, v kateri naj bi se zločini zgodili, ter – v primeru nekdanjega liberijskega predsednika – prvo sodišče, ki je vložilo obtožnico proti voditelju afriške države zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, ko je še opravljal svojo funkcijo,

C.  ker se bo mandat Posebnega sodišča za Sierro Leone iztekel leta 2010 in je sierraleonska vlada navedla, da ne more izvršiti kazni za osebe, ki jih je obsodilo to sodišče,

D.  ker je izvršitev kazni osnovni del mednarodnega pravosodja, ki ima pomembno vlogo glede miru in nadaljnjega razvoja pravne države v tej državi,

E.  ker je v tem trenutku s političnega, varnostnega in institucionalnega vidika problematično, da bi obtoženi prestajali svojo kazen v Sierri Leone,

F.  ker je Posebno sodišče za Sierro Leone sklenilo sporazum z državami, med katerimi so Združeno kraljestvo, Švedska in Avstrija, da bi nekaterim obsojencem zagotovilo prestajanje kazni v teh državah, in ker je potrebnih še več sporazumov, zato da bi vsi, ki so že obsojeni, in tisti, ki se jim sodi in jih lahko čaka obsodba, svojo kazen dejansko odslužili,

G.  ker bi bila prizadevanja mednarodne skupnosti za učinkovit boj proti nekaznovanju resno ogrožena, če ne bi našli ustreznih objektov za pridržanje oseb, obsojenih za najhujše zločine, kar si jih je mogoče predstavljati,

H.  ker je boj proti nekaznovanju eden od temeljev politike Evropske unije na področju človekovih pravic in mora mednarodna skupnost podpirati vzpostavljene mehanizme odgovornosti,

I.  ker se druga sodišča, kot sta Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije in Mednarodno kazensko sodišče za Ruando, soočajo s podobnimi težavami in ker bodo v bližnji prihodnosti podobno težavo imeli tudi drugi mednarodni organi, kot so Mednarodno kazensko sodišče, Posebno sodišče za Libanon in izredni sodni senati v okviru kamboških sodišč, če države ne bodo pokazale močnejše zaveze za podporo izvrševanju mednarodnega prava,

J.  ker imajo vsa mednarodna sodišča pomembno vlogo za mir in pravičnost v svoji regiji in so zavezana zagotavljanju trajne zapuščine ter prispevanju k nadaljnjemu razvoju pravne države v regijah, v katerih so bili zločini storjeni,

1.  pozdravlja napredek, ki so ga dosegla mednarodna sodišča s sojenjem odgovornim za zagrešena grozodejstva, ter meni, da dajejo ta sojenja jasno sporočilo voditeljem po svetu in drugim vojnim zločincem, da hude kršitve človekovih pravic ne bodo več ostale nekaznovane;

2.  poziva Svet in države članice, naj skupaj s Posebnim sodiščem za Sierro Leone najdejo rešitev, tako da bodo obsojenci prestali kazen, saj bi bila drugače resno omajana prizadevanja tega sodišča ter verodostojnost mednarodne skupnosti, vključno z Evropsko unijo;

3.  poziva vse države članice, naj bolj prispevajo k delu mednarodnih sodišč, ki se trudijo vzpostaviti trajno rešitev za izvrševanje kazni, bodisi s sklepanjem sporazumov neposredno z omenjenimi institucijami za izvrševanje kazni v pristojnosti držav članic bodisi z zagotavljanjem podpore, da najdejo druge rešitve za izvrševanje kazni v teh regijah;

4.  poziva države članice in druge mednarodne institucije, da Posebnemu sodišču za Sierro Leone zagotovijo dodatno finančno pomoč, zato da bi osebe, ki jih je obsodilo to sodišče, prestale svojo kazen v državah, ki sicer imajo pristojnost izvrševati kazni v skladu z mednarodnimi standardi, nimajo pa finančnih sredstev za to;

5.  meni, da bi pomanjkanje pomoči in podpore močno ogrozilo delo mednarodnih sodišč, saj ne bi mogla zagotoviti, da bodo obsojenci odslužili naložene kazni;

6.  poziva, da je treba pripraviti celovito raziskavo z oceno dela mednarodnih kazenskih sodišč, iz nje potegniti nauke ter pripraviti priporočila o tem, kako izboljšati njihovo delovanje in financiranje v prihodnje;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic EU, Posebnemu sodišču za Sierro Leone, Mednarodnemu kazenskemu sodišču, Mednarodnemu kazenskemu sodišču za območje nekdanje Jugoslavije, izrednim sodnim senatom v okviru kamboških sodišč, Posebnemu sodišču za Libanon, varnostnemu svetu Združenih narodov, državam članicam Afriške unije in sopredsednikoma skupne parlamentarne skupščine AKP-EU.

Zadnja posodobitev: 23. april 2009Pravno obvestilo