Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0546/2015

Внесени текстове :

RC-B8-0546/2015

Разисквания :

OJ 11/06/2015 - 75

Гласувания :

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 171kWORD 312k
10.6.2015
PE558.920v01-00}
PE558.937v01-00} RC1
 
B8-0546/2015}
B8-0583/2015} RC1

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

PPE (B8‑0546/2015)

ECR (B8‑0583/2015)


относно Парагвай: правни аспекти, свързани с детската бременност (2015/2733(RSP))


Кристиан Дан Преда, Джовани Ла Вия, Иржи Поспишил, Лара Коми, Дейвид Макалистър, Богдан Брунон Вента, Дубравка Шуйца, Кинга Гал, Ярослав Валенса, Терез Комодини Какиа, Рамона Николе Мънеску, Лудек Нидермайер, Томаш Здеховски, Йожеф Над, Йерун Ленарс, Иван Щефанец, Туне Келам, Томас Ман, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Йоахим Целер, Яромир Щетина, Роберта Мецола, Шон Кели, Елмар Брок, Станислав Полчак от името на групата PPE
Чарлз Танък, Бранислав Шкрипек, Ружа Томашич от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно Парагвай: правни аспекти, свързани с детската бременност (2015/2733(RSP))  

Европейският парламент,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

–       като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г.,

–       като взе предвид Декларацията на ООН от 20 декември 1993 г. относно премахването на насилието срещу жените,

–       като взе предвид Междурегионалното рамково споразумение за сътрудничество между ЕС и Меркосур от 1999 г.,

–       като взе предвид член 54 от Конституцията на Парагвай относно закрилата на детето,

–       като взе предвид парагвайския наказателен кодекс (Закон № 1160/97) от 26 ноември 1997 г.,

–       като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.     като има предвид, че отношенията на ЕС със страните от Латинска Америка се основават на общи ценности и се стремят да развият начини за сътрудничество в търсенето на многостранни решения на общи предизвикателства в световен мащаб, като сексуалното насилие и закрилата на жените и момичетата;

Б.     като има предвид, че ранното майчинство в страните от Латинска Америка е в тясно съотношение с културните стандарти, образователното равнище и социалното положение;

В.     като има предвид, че според ООН в Латинска Америка рискът от смъртност при майките е четири пъти по-висок сред подрастващите на възраст под 16 години, като 65% от случаите на фистула на женските полови органи възникват при бременност на подрастващи, и като има предвид, че ранната бременност е опасна и за бебетата, при които смъртността е с 50% по-висока от средната;

Г.     като има предвид, че съгласно член 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето висшите интереси на детето трябва да се вземат предвид във всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи;

Д.     като има предвид, че насилието срещу жени и момичета, независимо дали то е физическо, сексуално или психологическо, продължава да бъде най-широко разпространеното нарушение на правата на човека, което засяга всички равнища на обществото, но е едно от най-рядко сигнализираните престъпления;

Е.     като има предвид, че според данни на Световната здравна организация равнището на сексуално насилие срещу жени и деца в страните от Латинска Америка е по-високо от средното в световен мащаб, и по-специално в Аржентина, Ел Салвадор, Никарагуа, Боливия и Парагвай; като има предвид, че до 40% от жените в региона са ставали жертва на сексуално насилие;

Ж.    като има предвид, че съществува сериозна загриженост относно увеличаващия се брой жени и деца, убивани в Аржентина; като има предвид, че на 11 април 2015 г. бременно 14-годишно аржентинско момиче беше убито от своя 16-годишен приятел и погребано с помощта на родителите на приятеля;

З.      като има предвид, че според УНИЦЕФ 9 от 10 случая на сексуално насилие срещу жени в Ел Салвадор засягат момичета на и под 18-годишна възраст; като има предвид, че на 16 март 2015 г. директор на обществено училище в Ел Салвадор е извършил сексуално насилие и е изнасилил ученички;

И.     като има предвид, че полицейското звено на Никарагуа за жените и децата е получило 1862 сигнала за сексуално насилие през първите шест месеца на 2014 г.; като има предвид, че 1048 от жертвите са били на или под 14-годишна възраст, а 80% от всички жертви са били на или под 17-годишна възраст;

Й.     като има предвид, че според Центъра за права на човека и хуманитарно право почти 44% от подрастващите момичета на възраст между 15 и 19 години в Боливия са били жертва на физическо насилие, поне 70% от жените в Боливия са ставали жертва на сексуално насилие или други форми на принуда, а само 0,5% от мъжете, обвинени в сексуално насилие пред съда, са били признати за виновни в насилие;

К.     като има предвид, че на 21 април 2015 г. бе открито, че 10-годишно момиче е бременно в 21-ата седмица, след като е било изнасилено в Асунсион, Парагвай; като има предвид, че укрилият се доведен баща на момичето е бил арестуван на 9 май 2015 г. и обвинен, че е изнасилил момичето; като има предвид, че според скорошни данни на ООН 19% от бременните момичета в Парагвай са малолетни или непълнолетни, две раждания дневно са от момичета под 14 години, а момичетата на възраст между 10 и 14 години съставляват 2,13% от смъртните случаи при майките; като има предвид, че около 600 момичета на или под 14-годишна възраст забременяват всяка година в Парагвай, страна с 6,8 милиона жители, и че в други страни от региона процентът на детската бременност е цели десет пъти по-висок;

Л.     като има предвид, че майката на момичето е поискала доброволно прекратяване на бременността на дъщеря си поради нейната ранна възраст и риска за нейното здраве и живот; като има предвид, че майката на момичето е била задържана по обвинения за неизпълнение на задължението си за полагане на грижи и поради това е хвърлена в затвора; като има предвид, че на 7 май 2015 г. е създадена интердисциплинарна група от експерти, която да следи състоянието на момичето;

M.    като има предвид, че парагвайският наказателен кодекс изрично позволява терапевтично прекъсване на бременността, за да се спаси животът на жената; като има предвид, че той предвижда, че здравните работници не се наказват, ако може да се докаже, че прекъсването на бременността е било за целите на спасяване на женски живот, застрашен от бременност или раждане;

Н.     като има предвид, че според проучването от 19 май 2015 г., проведено в Парагвай, 87% от населението се противопоставя на абортите;

O.     като има предвид, че на равнище ЕС формулирането и прилагането на политики в областта на сексуалното и репродуктивното здраве е от компетентността на държавите членки;

1.      осъжда всички обстоятелства, при които се нарушават правата на детето;

2.      поради това подчертава, че е важно да се гарантира, че всяко предприето действие е винаги с оглед на висшите интереси на детето и в съответствие с международните конвенции и националните конституции, които защитават правата на жените и децата; в тази връзка подчертава Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и член 54 от Конституцията на Парагвай относно закрилата на детето;

3.      изразява дълбоката си загриженост от високия брой на случаите на сексуално насилие над деца и на детска бременност в страните от Латинска Америка; настоятелно призовава органите на страните от Латинска Америка да изпълняват своите задължения и да защитават неприкосновеността, достойнството и безопасността на жените и децата, като осигуряват достъп до всякаква възможна информация и до подходящо лечение и медицински услуги, както и като се стремят да създадат общи рамки, основани на най-високите стандарти, и подобрят регистрирането на случаите на насилие;

4.      настоятелно призовава органите да провеждат независими и безпристрастни разследвания на случаите на изнасилване и насилие срещу жени и деца в страните от Латинска Америка, и по-специално в Аржентина, Ел Салвадор, Никарагуа, Боливия и Парагвай, и да изправят извършителите пред съда; приветства предложението на парагвайски конгресмени да се повишат максималните присъди за изнасилване на малолетно или непълнолетно лице от 10 на 30 години лишаване от свобода;

5.      изразява съжаление във връзка с това, че досега не е предоставяна физиологическа подкрепа на 10-годишното момиче, и подчертава, че трябва да бъде приоритет предоставянето на емоционална и медицинска подкрепа след травмиращото преживяване на детето и на засегнатите членове на неговото семейство;

6.      приветства факта, че извършителят е бил лишен от свобода, но подчертава, че по отношение на физиологичната травма, която остава за детето, трябва също да се вземат мерки; следователно призовава да се предоставят подходящи системи за подпомагане и услуги по психологическо консултиране;

7.      приветства създаването на интердисциплинарна група от експерти, която да извърши всеобхватна оценка на състоянието на момичето, както и да гарантира спазването на всички нейни човешки права, и особено на правото на живот, здраве и физическа и психическа неприкосновеност;

8.      отново осъжда всички форми на принуда и насилие над жени и момичета, особено използването на сексуално насилие в контекста на домашното насилие;

9.      приканва правителството на Парагвай и други правителства на държави от региона да създадат програми от национален мащаб за предотвратяване на насилието срещу жени и момичета, включително информационни кампании за правата на жените и момичетата, включващи, наред с другото, полицейските, съдебните, здравните и образователните институции;

10.    настоятелно призовава Европейската служба за външна дейност да утвърди добри практики за борба срещу изнасилванията и сексуалното насилие над жени и момичета в трети държави, с цел справяне с причините, лежащи в основата на проблема;

11.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, на генералния секретар на Организацията на американските държави и на правителствата на Аржентина, Ел Салвадор, Никарагуа, Боливия и Парагвай.

Последно осъвременяване: 11 юни 2015 г.Правна информация