Postopek : 2017/2687(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0300/2017

Predložena besedila :

RC-B8-0300/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.13

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0229

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 367kWORD 58k
16.5.2017
PE603.755v01-00}
PE603.757v01-00}
PE603.759v01-00}
PE603.764v01-00} RC1
 
B8-0300/2017}
B8-0332/2017}
B8-0334/2017}
B8-0339/2017} RC1

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

S&D (B8-0300/2017)

ECR (B8-0332/2017)

PPE (B8-0334/2017)

ALDE (B8-0339/2017)


o begunskem taborišču Dadab (2017/2687(RSP))


Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Joachim Zeller v imenu skupine PPE
Maria Arena, Elena Valenciano v imenu skupine S&D
Charles Tannock v imenu skupine ECR
Louis Michel, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE
Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o begunskem taborišču Dadab (2017/2687(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju izjave Medvladne agencije za razvoj za vzhodno Afriko iz Nairobija z dne 25. marca 2017 o trajnih rešitvah za somalske begunce in ponovnem vključevanju oseb v postopku vračanja v Somalijo,

–  ob upoštevanju izjave Združenih narodov iz New Yorka o beguncih in migrantih z dne 19. septembra 2016,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila tristranske ministrske komisije za prostovoljno repatriacijo somalskih beguncev, ki živijo v Keniji, z dne 25. junija 2016,

–  ob upoštevanju sklepov z vrhunskega srečanja EU o migracijah v Valeti 11. in 12. novembra 2015,

–  ob upoštevanju izjave z ministrske konference v okviru kartumskega procesa (pobuda za migracijsko pot EU–Afriški rog) iz Rima z dne 28. novembra 2014,

–  ob upoštevanju tristranskega sporazuma med somalsko in kenijsko vlado ter Uradom visokega komisarja Združenih narodov za begunce o prostovoljnih repatriacijah, podpisanega 10. novembra 2013,

–  ob upoštevanju sklepa kenijskega vrhovnega sodišča z dne 9. februarja 2017, v katerem je razsodilo proti zaprtju begunskega taborišča Dadab,

–  ob upoštevanju odločitve kenijske vlade o pritožbi zoper sklep vrhovnega sodišča z dne 9. februarja 2017,

–  ob upoštevanju izjave uradnih govorcev: Federice Mogherini, visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice Komisije, Nevena Mimice, komisarja EU za mednarodno sodelovanje in razvoj, in Hristosa Stilianidisa, komisarja EU za humanitarno pomoč, o odločitvi kenijske vlade o zaprtju begunskih taborišč Dadab z dne 20. maja 2016,

–  ob upoštevanju nujnega skrbniškega sklada EU za Afriko,

–  ob upoštevanju globalnega dogovora Združenih narodov o delitvi odgovornosti za begunce,

–  ob upoštevanju 11. nacionalnega okvirnega programa Evropskega razvojnega sklada za Somalijo in vzhodno Afriko,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je v regiji Afriškega roga s skoraj 250 milijoni prebivalcev in hitrim naraščanjem njihovega števila največ notranje razseljenih oseb in beguncev v Afriki in na svetu; ker se regija spoprijema z izzivi nedovoljenih migracij, prisilne razselitve, trgovine z ljudmi, tihotapljenja ljudi, terorizma in nasilnih konfliktov;

B.  ker na izzive vplivajo številni dejavniki, ki se razlikujejo glede na lokalne razmere, vendar običajno izhajajo iz pomanjkanja dobrega upravljanja in socialno-ekonomskih priložnosti, skrajne revščine, nestabilnosti in podnebnih sprememb;

C.  ker je bil begunski kompleks v Dadabu ustanovljen leta 1991 kot začasna rešitev za tiste, ki iščejo zatočišče in bežijo pred preganjanjem, nasiljem in nestabilnostjo v vzhodni Afriki, ter zlasti tiste, ki bežijo pred državljansko vojno v Somaliji; ker kompleks trenutno sestavlja pet različnih begunskih taborišč, ki dajejo zatočišče ljudem iz različnih držav in pokrivajo območje 50 kvadratnih kilometrov, pri čemer so najstarejša in najgosteje poseljena Hagadera, Dagahaley in Ifo;

D.  ker je bilo begunsko taborišče v Dadabu namenjeno za približno 90.000 ljudi, trenutno pa je po ocenah ZN v njem približno 260.000 ljudi, od katerih jih 95 % izvira iz Somalije, 60 % pa je mlajših od 18 let; ker so v Keniji maja 2016 razpustili urad za begunske zadeve, ki je bil pristojen za registracijo beguncev, kar pomeni, da več deset tisoč ljudi ni registriranih, zato so te številke dejansko še večje;

E.  ker so begunci v begunskem taborišču izpostavljeni tveganju nasilja, pri čemer so ženske in otroci še posebej ranljivi;

F.  ker sta v zadnjih dveh desetletjih Somalijo zaznamovali velika nestabilnost in neobstoj državnih struktur, to pa še zaostrujejo ponavljajoče se naravne nesreče, povezane s podnebnimi spremembami; ker te težave slabijo odpornost in sposobnost najbolj ranljivih skupnosti v Somaliji, da bi obvladali te izzive, zaradi česar so postale glavni vzrok razseljevanja v Somaliji in v sosednje države;

G.  ker je somalska begunska kriza po treh desetletjih med najbolj dolgotrajnimi na svetu, pri čemer je že tretja generacija beguncev rojena v izgnanstvu; ker je skoraj milijon Somalcev razseljenih v regiji, 1,1 milijona pa je razseljenih v sami Somaliji;

H.  ker je Somalija v zadnjih 15 letih ena od petih držav na svetu, iz katerih prihaja največ beguncev, pri čemer je trenutno registriranih 1,1 milijona beguncev, od tega 80 % na območju Afriškega roga in Jemna; ker je somalska administracija večkrat izrazila pripravljenost, da sprejme svoje državljane; ker je v Keniji trenutno približno 500.000 beguncev, to število pa se še naprej povečuje zaradi vse večje negotovosti v regiji, zlasti v Južnem Sudanu;

I.  ker varnostne razmere v Somaliji ostajajo nevarne in nepredvidljive in ker še naprej prihaja do napadov Al Šababa ter drugih oboroženih in terorističnih skupin; ker je predsednik Mohamed Abdulahi Mohamed Farmadžo Somalijo 6. aprila 2017 razglasil za vojno območje, članom islamistične militantne skupine Al Šabab pa ponudil amnestijo, vključno z usposabljanjem, zaposlitvijo in izobraževanjem, če v 60 dneh odložijo orožje;

J.  ker se celotna vzhodna Afrika spopada s hudo sušo, zaradi katere je bila v delih Južnega Sudana razglašena lakota, ki ogroža do milijon ljudi; ker je bilo za Somalijo, ki se že tretjič v 25 letih spopada z lakoto, izdano opozorilo o nevarnosti izbruha lakote, pri čemer je vlada poročala, da 6,2 milijona ljudi potrebuje nujno podporo pri preskrbi s hrano; ker je kenijski predsednik Uhuru Kenyatta sušo v državi razglasil za nacionalno katastrofo, zaradi katere 2,7 milijona ljudi trpi hudo lakoto; ker se bodo po napovedih te razmere v Etiopiji, Keniji, Somaliji in Jemnu verjetno še poslabšale, kar bi lahko povzročilo vsesplošno lakoto;

K.  ker je po podatkih Združenih narodov suša v Somaliji povzročila dodatno notranje razseljevanje in je bilo od novembra 2016 več kot 683.000 ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove; ker je med zadnjo sušo leta 2011 umrlo približno 250.000 ljudi;

L.  ker je kenijska vlada 6. maja 2016 sporočila svojo odločitev, da je treba begunsko taborišče Dadab v najkrajšem možnem času zapreti, pri čemer je navedla varnostna vprašanja in potrebo po končanju dolgotrajnih begunskih razmer v regiji; ker je kenijska vlada 30. novembra 2016 sporočila, da bo begunsko taborišče Dadab zaprla do maja 2017; ker so od vrhunskega srečanja Medvladne agencije za razvoj 25. marca 2017 vsa prizadevanja osredotočena na iskanje regionalne in trajnostne rešitve za somalske begunce;

M.  ker mednarodna skupnost, vključno z EU, izraža razumevanje za skrbi in razloge kenijske vlade za zaprtje begunskega taborišča, vendar tudi poudarja, da je treba vračanje v Somalijo izvajati v skladu z mednarodnimi standardi, kar pomeni, da mora biti prostovoljno in informirano, pri čemer morajo imeti osebe v postopku vračanja dostop do nevtralnih in ustreznih informacij, da mora biti izvedeno varno in spoštljivo ter trajnostno, osebe v postopku vračanja pa morajo biti seznanjene s tem, kaj se bo zgodilo, če se ne odločijo za prostovoljno vrnitev;

N.  ker je kenijsko vrhovno sodišče 9. februarja 2017 kot odziv na peticijo dveh kenijskih organizacij za človekove pravice, tj. kenijskega nacionalnega odbora za človekove pravice in Kituo Cha Sheria, presodilo, da so odredbe kenijske vlade za zaprtje begunskega taborišča Dadab diskriminatorne in so povzročile kolektivno kaznovanje, poleg tega pa so pretirane, samovoljne in nesorazmerne;

O.  ker je razprava o zaprtju begunskega taborišča Dadab pokazala na počasno izvajanje tristranskega sporazuma, ki so ga leta 2013 podpisali Urad visokega komisarja Združenih narodov za begunce ter kenijska in somalska vlada in katerega cilj je izvajanje prostovoljne vrnitve Somalcev na stabilna območja Somalije; to vprašanje so odkrito kritizirali kenijska vlada in drugi deležniki;

P.  ker se je, odkar je Urad visokega komisarja Združenih narodov za begunce leta 2014 začel podpirati prostovoljno vračanje somalskih beguncev, vrnilo približno 65.000 ljudi, vendar bo cilj glede povečanja stopnje trajnega vračanja odvisen od razmer v Somaliji;

Q.  ker so somalske oblasti konec avgusta 2016 v Jubalandu ob prihodu beguncev prekinile repatriacijo v regionalno prestolnico Kismajo; ker je po podatkih Urada visokega komisarja Združenih narodov skoraj 70 % oseb v postopku vračanja otrok;

R.  ker bo imelo zaprtje begunskega taborišča Dadab posledice za sosednje države, kot je Etiopija, v kateri je trenutno približno 245.000 somalskih beguncev, in bo morda prispevalo k novemu pritoku beguncev; ker to stanje kaže, da so vprašanja, povezana z begunci, upravljanjem meja in stabilnostjo, medsebojno povezana, in poudarja potrebo po okrepljenem regionalnem sodelovanju za obravnavanje teh vprašanj, zlasti ob upoštevanju odločitve o zaprtju begunskega taborišča Dadab;

S.  ker je za številne begunce, zlasti tiste s podeželja, možnost vrnitve pogojena z njihovo sposobnostjo, da dobijo nazaj svoja zemljišča v državi, kjer je sistem zemljiške posesti pomanjkljiv, prisilne izselitve pa pogoste;

T.  ker je gostiteljska skupnost širše regije Dadaba pokazala veliko humanitarnost, velikodušnost in strpnost do obstoja taborišča, vendar se spoprijema z velikimi gospodarskimi, razvojnimi in okoljskimi izzivi;

U.  ker so morali donatorji zaradi dolgotrajne narave razmer v Dadabu preusmeriti svojo pozornost na druge konflikte in zmanjšati svoje izdatke, zato se begunci v begunskem taborišču spopadajo s številnimi izzivi;

V.  ker imajo zlasti podnebne spremembe uničujoče posledice za pastirski, nomadski način življenja, ki je vir preživetja velikega števila ljudi v regiji, ki so izpostavljeni tudi vse večjim grožnjam, ki jih prinašajo suša, bolezni, vojne in zmanjševanje števila glav živine ter druge težave;

W.  ker je EU za obdobje 2014–2020 iz Evropskega razvojnega sklada dodelila 286 milijonov EUR, predvsem za izvajanje „dogovora“ ter izgradnjo države in utrjevanje miru, prehransko varnost, odpornost in izobraževanje; ker je bil 12. novembra 2015 na vrhunskem srečanju v Valeti podpisan nujni skrbniški sklad Evropske unije za Afriko, da bi se odpravili temeljni vzroki destabilizacije, prisilne razselitve in nedovoljenih migracij s spodbujanjem odpornosti, gospodarskih priložnosti, enakih možnosti, varnosti in razvoja; ker se EU odziva na osnovne življenjsko pomembne potrebe beguncev v kenijskih begunskih taboriščih;

X.  ker se je EU zavezala podpori misije Afriške unije v Somaliji (AMISOM) z zagotovitvijo finančnih sredstev za zagotavljanje varnosti in zmanjševanje grožnje, ki jo predstavljajo Al Šabab in druge oborožene opozicijske skupine; ker je komisija Afriške unije 23. marca 2017 v prisotnosti EU in OZN sklicala posvetovanje na visoki ravni o prihodnosti misije AMISOM in podpori za institucije varnostnega sektorja in reforme v Somaliji; ker je 11. maja 2017 na konferenci za Somalijo v Londonu EU oznanila novo podporo za Somalijo v višini 200 milijonov EUR;

Y.  ker po odredbi predsednika ZDA Trumpa z dne 27. januarja 2017 približno 3000 beguncev, ki naj bi bili leta 2017 iz Kenije, večinoma iz Dadaba, preseljeni v ZDA, ki so jih uradniki ZDA in OZN večinoma že natančno varnostno preverili in ki so na odobritev preselitve čakali tudi 10 let, čaka negotova prihodnost;

Z.  ker bi bilo treba okrepiti prizadevanja EU za preselitev, da bi sledili prizadevanjem držav, ki niso članice EU, kot sta Avstralija in Kanada, in dosegli tisto, kar Urad visokega komisarja Združenih narodov šteje za potrebno, da se zagotovi pravična porazdelitev beguncev po svetu;

AA.  ker so bili v globalnem akcijskem načrtu za Nairobi, ki je bil sprejet 25. marca 2017 na vrhunskem srečanju Medvladne agencije za razvoj, kot razlogi za razselitev ljudi v regiji zlasti poudarjeni suša in oboroženi spopadi;

BB.  ker je bila po napotitvi misije EU za ocenjevanje volitev v Kenijo misija EU za opazovanje volitev priporočena kot koristna in učinkovita za splošne volitve avgusta 2017;

1.  želi pohvaliti Kenijo in lokalno regijo Dadab za njuno vlogo pri omogočanju bivanja doslej največjega števila beguncev v tako dolgem obdobju; poudarja pa, da so sedanje razmere v regiji nevzdržne ter zahtevajo učinkovit in usklajen odziv vlad v regiji in mednarodne skupnosti kot celote, vključno z EU, da bi zagotovili trajnostno rešitev za vprašanje somalskih beguncev, poleg prizadevanj za krepitev varnosti in vzpostavitev dolgoročnega socialno-ekonomskega razvoja v regiji;

2.  je seznanjen z izjavo Medvladne agencije za razvoj za vzhodno Afriko iz Nairobija o trajnih rešitvah za somalske begunce in reintegraciji oseb v postopku vračanja v Somaliji; pozdravlja zavezo za uveljavitev celovitega regionalnega pristopa ob ohranjanju zaščite in spodbujanju samozadostnosti v državah azila s podporo mednarodne skupnosti in v skladu z mednarodno delitvijo odgovornosti, kot je opisana v celostnem okviru za odzivanje na begunsko krizo, opredeljenem v izjavi iz New Yorka;

3.  obžaluje zelo majhno vlogo držav članic EU, kar zadeva prizadevanja za preselitev beguncev iz Dadaba, in poziva EU, naj prevzame odgovornost za zagotavljanje pravične porazdelitve bremen;

4.  poudarja, da se begunci v primeru nadaljevanja nestabilnosti v širši regiji in ponovnega tveganja lakote ne bodo mogli več vrniti domov; zato poziva EU, naj kot glavni cilj ohrani dolgoročni razvoj in podvoji svoja prizadevanja za sodelovanje v regiji ter prevzame posredniško vloge v njej, da bi rešili osnovne gospodarske, politične, okoljske in varnostne težave, ki so temeljni vzroki skrajne revščine, kriminalne dejavnosti, radikalizacije in terorizma, nazadnje pa povzročajo begunske razmere;

5.  poudarja, da bo za zagotovitev nadaljnje zaščite 260.000 somalskih beguncev potreben regionalni odziv; opozarja, da je za trajnostno reintegracijo oseb v postopku vračanja potreben celovit pristop, ki temelji na skupnosti, da bi se izboljšala sposobnost sprejemanja in olajšal dostop do storitev za osebe v postopku vračanja, notranje razseljene osebe in lokalne skupnosti v Somaliji;

6.  pozdravlja sprejetje globalnega in regionalnega akcijskega načrta za Nairobi, ki predvideva postopno zapiranje taborišč, da bi beguncem omogočili dostop do delovnih mest in storitev v državi gostiteljici ter prosto gibanje; vendar obžaluje pomanjkanje konkretnih ukrepov za Dadab; podpira ustanovitev regionalnega sklada za donatorje;

7.  meni, da bi moralo biti vračanje glede na sedanje razmere s stalnimi varnostnimi težavami v Somaliji in velikim tveganjem lakote v vsakem primeru prostovoljno; poziva k večji delitvi odgovornosti v zvezi s sprejemanjem beguncev in k oblikovanju dodatnih metod za pomoč beguncem pri vstopu v tretje države, vključno z EU;

8.  ponovno poudarja podporo nujnemu skrbniškemu skladu Evropske unije za Afriko pri reševanju temeljnih vzrokov nedovoljenih migracij in razseljevanja oseb v regiji vzhodne Afrike; zahteva, da države članice spoštujejo svoje zaveze skladu; vendar poziva Komisijo, naj pospeši prizadevanja za posvetovanje z akterji v regiji, vključno z lokalnim prebivalstvom, regionalno vlado in nevladnimi organizacijami, da bi se osredotočili na lokalno opredeljene težave in potrebe ter spodbujali privlačno okolje in povečali zmogljivost za vračanje beguncev v matične države; poudarja, da je Dadab ustvaril približno 10.000 delovnih mest, ki so večinoma povezana s humanitarnimi dejavnostmi;

9.  poudarja pomembnost pristopa, usmerjenega v ljudi in skupnost, pri uporabi sredstev nujnega skrbniškega sklada Evropske unije za Afriko za pomoč vračanju iz Dadaba ter vzpostavljanju ukrepov razvoja in odpornosti v regiji; je trdno prepričan, da se nujni skrbniški sklad Evropske unije za Afriko ne bi smel osredotočati le na gospodarski razvoj, ampak tudi na temeljne projekte v regiji, katerih poseben cilj je izboljšati kakovost, enakost in splošno dostopnost osnovnih storitev in usposabljanja za razvoj lokalne pristojnosti, odzivati pa bi se moral tudi na potrebe ranljivih skupnosti, tudi manjšin;

10.  meni, da bi se moral nujni skrbniški sklad Evropske unije za Afriko bolj osredotočati na pospeševanje trajnostnega razvoja v regiji, in sicer s krepitvijo gospodarskih priložnosti in zaposlitvenih možnosti ter odpornosti; poziva k uporabi teh sredstev za pospeševanje trajnostnega razvoja in nadaljnjo širitev uporabe sončne energije kot vira energije, na primer za črpanje čiste pitne vode, kar se je v preteklosti izkazalo za uspešen projekt v nekaterih delih begunskega taborišča Dadab;

11.  poudarja, da je od vseh ljudi v begunskem taborišču več kot 60 % žensk in otrok, ki se štejejo za najbolj ranljive in marginalizirane skupine v taborišču; poziva kenijsko vlado, regionalne institucije, mednarodne humanitarne organizacije in mednarodno skupnost, vključno z EU, naj sprejmejo poseben pristop k ukrepom pomoči, tako da se bodo obravnavali dejavniki, ki vplivajo na ranljivost žensk in otrok v taborišču, kot so preganjanje na podlagi biološkega ali družbenega spola, nasilje nad ženskami, spolna zloraba in izkoriščanje, skrajna revščina in izključitev;

12.  želi pohvaliti somalske organe za napredek, ki so ga dosegli v zadnjih mesecih, vključno z organizacijo volitev; vendar poudarja, da varnostne in socialno-ekonomske razmere v številnih delih Somalije še vedno predstavljajo zelo velik izziv za vračanje velikega števila beguncev; zato poziva EU in njene države članice, naj sodelujejo s somalskimi organi, da bi se okrepila prizadevanja za vzpostavitev stabilnosti v državi pred začetkom množičnega vračanja;

13.  poziva EU in mednarodne partnerje, naj izpolnijo svoje obveznosti do Somalije, in sicer s prizadevanji za vzpostavitev prehranske varnosti, da bi se preprečila grozeča lakota, spodbujala varnost in reševanje sporov v skupnosti, izboljšalo upravljanje javnih financ ter prispevalo k dokončanju presoje ustave, da bi se vzpostavila dolgoročna stabilnost;

14.  poziva EU, naj zagotovi, da bo v programih premestitev v regiji posebna pozornost namenjena odgovornemu premeščanju ranljivih skupin oseb v varne regije, in da se bodo spoštovale pravice beguncev; poziva EU in mednarodne partnerje, naj pomagajo pri izgradnji infrastrukture v državi, tako da se bodo vračajoči begunci lahko ponovno varno in trajno vključili v somalsko družbo, brez groženj terorističnih skupin, kot je Al Šabab;

15.  poudarja potrebo po boljšem upravljanju meja med Somalijo in njenimi sosednjimi državami, kjer domnevno delujejo mreže trgovcev z ljudmi in tihotapcev ljudi ter tihotapcev orožja, drog in drugega nezakonitega blaga, ki financirajo kriminalne in teroristične dejavnosti; pričakuje, da bo misija EU za usposabljanje v Somaliji tesno sodelovala z misijo AMISOM in somalskimi oblastmi za izmenjavo dobre prakse izboljšanega upravljanja meja z namenom prijetja trgovcev in tihotapcev;

16.  priznava, da se regija brez izboljšane varnosti ne bo mogla razvijati; vendar močno poudarja, da je treba sredstva iz Evropskega razvojnega sklada in uradne razvojne pomoči nameniti gospodarskemu, človeškemu in družbenemu razvoju v regiji, s posebnim poudarkom na razvojnih izzivih, opredeljenih v odločitvi o skrbniškem skladu; opozarja, da bi bilo treba sredstva iz Evropskega razvojnega sklada in uradne razvojne pomoči uporabljati izključno za razvojne cilje, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij;

17.  poudarja, da je treba okrepiti odpornost in spodbujati razvoj prizadetih gostiteljskih skupnosti v regiji Dadab v Keniji, pri čemer je treba paziti, da postopno zmanjševanje javnih storitev, ki se zagotavljajo v kraju Dadab, in gospodarski šok, ki ga to lahko povzroči za prebivalstvo, ne bi negativno vplivala na življenjske razmere; poudarja, da begunci v Dadabu močno obremenjuje okolje v regiji, kar vpliva na dostop lokalnega prebivalstva do naravnih virov; poudarja, da bi morala to težavo skupaj obravnavati kenijska vlada in nacionalni okvirni program EU za Kenijo; pričakuje, da bosta kenijska vlada in EU priznali posebne potrebe te občutljive regije;

18.  obžaluje odločitev ameriške vlade, da bo zmanjšala svoj prispevek k agencijam OZN za 640 milijonov USD; izraža zaskrbljenost zaradi neposrednega učinka, ki ga bo imela ta odločitev na regijo; vztraja, da so prostovoljni prispevki EU k skladom in agencijam Združenih narodov, ki znašajo polovico njihovega celotnega proračuna, bistveni za ohranjanje miru in varnosti v svetu;

19.  poudarja, da bi primanjkljaj v proračunu agencij Združenih narodov, kot je Urad visokega komisarja Združenih narodov, ki zagotavljajo zaščito, zatočišče in humanitarno pomoč v težkih in zapletenih razmerah, le prispeval k povečevanju varnostnih izzivov v regiji;

20.  je zelo zaskrbljen zaradi resnih posledic podnebnih sprememb za regijo, ki EU, njene države članice in mednarodno skupnost kot celoto jasno opozarjajo na potrebo po izvajanju določb Pariškega sporazuma, in pri tem opozarja na neposreden vpliv, ki ga imajo taki ukrepi na vojno in lakoto v regiji;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, kenijski vladi, guvernerju regije Garissa, predsedniku kenijskega parlamenta, somalski vladi, predsedniku somalskega parlamenta, Medvladni agenciji za razvoj, vladam držav članic Medvladne agencije za razvoj, generalnemu sekretarju OZN in visokemu komisarju OZN za begunce.

 

Zadnja posodobitev: 17. maj 2017Pravno obvestilo