Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-0141/2010

Iesniegtie teksti :

O-0141/2010 (B7-0559/2010)

Debates :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Balsojumi :

OJ 11/11/2010 - 60

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
2010. gada 7. oktobra
O-0141/2010/pārsk.1
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Esther Herranz García, Albert Deß, Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Georgios Papastamkos, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Frances Silvestris, Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Peter Jahr, Maria do Céu Patrão Neves, PPE grupas vārdā
James Nicholson, ECR grupas vārdā
Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll, Iratxe García Pérez, S&D grupas vārdā

 Temats: Krīze ES lopkopības nozarē
 Atbilde 

Pēdējā laikā Eiropas Savienībā daudzu lopkopības saimniecību dzīvotspēju apdraud straujais labības cenu pieaugums, ko jo īpaši pastiprina neparedzēti bargie klimatiskie apstākļi, kā arī spekulatīvi darījumi. Pasaulē graudu cenas sasniegušas augstāko līmeni pēdējo divu gadu laikā. Šis cenu pieaugums jo īpaši ietekmē tādas nozares kā cūkgaļas ražošana, kur ar barību saistītās izmaksas sastāda līdz pat 60 % no kopējām ražošanas izmaksām. Svārstības labības tirgū draud izraisīt traucējumus visās lopkopības nozarēs, un tas notiek laikā, kad šīm nozarēm jāievēro arvien stingrāki pārtikas nekaitīguma, vides un dzīvnieku labturības standarti.

Komisija ir paziņojusi, ka nākamajās nedēļās tā atvērs gaudu krājumus intervences pasākumiem. Kādus citus pasākumus Komisija plāno veikt, lai palīdzētu šīm nozarēm pārvarēt pašreizējās grūtības? Vai Komisija apsver iespēju ieviest uzlabotus tirgus pasākumus, lai novērstu cenu nestabilitāti?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 25. oktobraJuridisks paziņojums