Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-0141/2010

Texte depuse :

O-0141/2010 (B7-0559/2010)

Dezbateri :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Voturi :

OJ 11/11/2010 - 60

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
7 octombrie 2010
O-0141/2010/rev.1
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Esther Herranz García, Albert Deß, Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Georgios Papastamkos, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Frances Silvestris, Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Peter Jahr, Maria do Céu Patrão Neves, în numele Grupului PPE
James Nicholson, în numele Grupului ECR
Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D

 Subiect: Criza înregistrată în sectorul zootehnic din UE
 Răspuns 

Existenţa unui important număr de ferme zootehnice este ameninţată în mod serios de recenta creştere dramatică a preţului cerealelor în Uniunea Europeană, cauzată mai ales de condiţii de mediu extreme şi neprevăzute, precum şi de speculaţii. Preţurile cerealelor la nivel mondial au atins un nivel maxim pentru ultimii doi ani. Sectorul porcinelor este îndeosebi afectat, întrucât costurile de hrănire se ridică la până la 60% din costurile totale de producţie. Volatilitatea de pe pieţele de cereale riscă să cauzeze dereglări importante în toate sectoarele zootehnice, la momentul în care acestea sunt obligate să se conformeze unor standarde din ce în ce mai stricte în domeniul siguranţei alimentare, al mediului şi al bunăstării animalelor.

Comisia a anunţat că va elibera stocuri de intervenţie de cereale în viitoarele săptămâni. Ce alte măsuri are în vedere Comisia pentru a sprijini aceste sectoare în a face faţă actualei situaţii? Are în vedere Comisia introducerea de măsuri adaptate la piaţă pentru a putea face faţă problemei volatilităţii preţurilor?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 25 octombrie 2010Notă juridică