Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0141/2010

Predkladané texty :

O-0141/2010 (B7-0559/2010)

Rozpravy :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Hlasovanie :

OJ 11/11/2010 - 60

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
7. októbra 2010
O-0141/2010/rev.1
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Esther Herranz García, Albert Deß, Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Georgios Papastamkos, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Frances Silvestris, Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Peter Jahr, Maria do Céu Patrão Neves, v mene skupiny PPE
James Nicholson, v mene skupiny ECR
Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll, Iratxe García Pérez, v mene skupiny S&D

 Vec: Kríza v sektore chovu hospodárskych zvierat EÚ
 Odpoveď 

Veľký počet chovateľských podnikov je vážne ohrozený nedávnym prudkým zvýšením cien obilnín v Európskej únii, ktoré vyvolali najmä nepredvídateľné extrémne poveternostné podmienky, ako aj špekulácie. Svetové ceny obilnín dosiahli dvojročné maximum. Odvetvia, napr. odvetvie bravčového mäsa, sú týmto nárastom cien zvlášť ohrozené, pretože ich náklady na krmivo predstavujú až 60 % celkových výrobných nákladov. Hrozí, že volatilita na trhu s obilninami výrazne naruší všetky odvetvia chovu hospodárskych zvierat, a to v čase, keď musia tieto odvetvia spĺňať ešte prísnejšie normy v oblasti bezpečnosti potravín, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat.

Komisia oznámila, že v nadchádzajúcich týždňoch uvoľní intervenčné zásoby obilia. Aké ďalšie opatrenia zamýšľa Komisia prijať s cieľom pomôcť uvedeným odvetviam pri riešení súčasnej situácie? Zamýšľa Komisia zaviesť dokonalejšie trhové opatrenia s cieľom predísť nestabilite cien?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 25. októbra 2010Právne oznámenie