Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000333/2011

Внесени текстове :

O-000333/2011 (B7-0022/2012)

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 14
CRE 14/02/2012 - 14

Гласувания :

OJ 15/02/2012 - 111

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
21 декември 2011 г.
O-000333/2011
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Sharon Bowles, от името на Комисия по икономически и парични въпроси

 Относно: Първоначална реакция на Зелената книга на Комисията относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации
 Отговор 

1. Какви са междинните резултати от консултациите относно стабилизационните облигации, посочени в Зелената книга?

2. Въз основа на консултациите с обществеността относно Зелената книга на Комисията, какви са следващите стъпки, предвидени от Комисията?

3. Как оценява Комисията неотдавнашните промени на пазара и политически споразумения, като например заключенията на Европейския съвет от 8–9 декември 2011 г., и какъв тип политически инструмент би бил най-ефикасен в краткосрочен план?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 4 януари 2012 г.Правна информация