Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000333/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000333/2011 (B7-0022/2012)

Συζήτηση :

PV 14/02/2012 - 14
CRE 14/02/2012 - 14

Ψηφοφορία :

OJ 15/02/2012 - 111

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
21 Δεκεμβρίου 2011
O-000333/2011
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

 Θέμα: Πρώτη απάντηση στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας
 Απάντηση 

1. Ποια είναι τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων για τα ομόλογα σταθερότητας που αναφέρονται στην Πράσινη Βίβλο;

2. Με βάση τη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Βίβλο, ποια είναι τα επόμενα διαβήματα που προβλέπονται από τη Επιτροπή;

3. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τις πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς και τις πολιτικές συμφωνίες, όπως τα πορίσματα στα οποία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8-9.12.2011, και ποιο πολιτικό μέσο θα ήταν, βραχυπρόθεσμα, το αποτελεσματικότερο;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιανουαρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου