Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000333/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000333/2011 (B7-0022/2012)

Keskustelut :

PV 14/02/2012 - 14
CRE 14/02/2012 - 14

Äänestykset :

OJ 15/02/2012 - 111

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
21. joulukuuta 2011
O-000333/2011
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sharon Bowles, Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Alustavat reaktiot komission vihreään kirjaan vakausbondien käyttöönoton toteutettavuudesta
 Vastaus 

1. Millaisia tuloksia on toistaiseksi saatu vihreässä kirjassa tarkoitetussa kuulemisessa vakausbondien käyttöönotosta?

2. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä seuraavaksi vihreän kirjan mukaisen julkisen kuulemisen perusteella?

3. Millaisiksi komissio arvioi viimeaikaisen markkinakehityksen sekä poliittiset sopimukset, kuten Eurooppa-neuvoston päätelmät 8. ja 9. joulukuuta 2011, ja mikä olisi komission näkemyksen mukaan lyhyellä aikavälillä sovellettavista politiikan välineistä tehokkain?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 4. tammikuuta 2012Oikeudellinen huomautus