Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000333/2011

Ingediende teksten :

O-000333/2011 (B7-0022/2012)

Debatten :

PV 14/02/2012 - 14
CRE 14/02/2012 - 14

Stemmingen :

OJ 15/02/2012 - 111

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
21 december 2011
O-000333/2011
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Sharon Bowles, namens de Commissie economische en monetaire zaken

 Betreft: Eerste reactie op het groenboek van de Commissie over de haalbaarheid van de invoering van stabiliteitsobligaties
 Antwoord 

1. Wat zijn de tussentijdse resultaten van de in het groenboek vermelde raadpleging over stabiliteitsobligaties?

2. Welke volgende stappen plant de Commissie op basis van haar openbare raadpleging over het groenboek?

3. Hoe beoordeelt de Commissie de recente marktontwikkelingen en politieke akkoorden, zoals de conclusies van de Europese Raad van 8 en 9 december 2011, en welke soort beleidsinstrument zou op korte termijn het meest efficiënt zijn?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 4 januari 2012Juridische mededeling