Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000333/2011

Teksty złożone :

O-000333/2011 (B7-0022/2012)

Debaty :

PV 14/02/2012 - 14
CRE 14/02/2012 - 14

Głosowanie :

OJ 15/02/2012 - 111

Teksty przyjęte :


Interpelacje
21 grudnia 2011
O-000333/2011
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Sharon Bowles, Komisji Gospodarczej i Monetarnej

 Przedmiot: Pierwsza reakcja na zieloną księgę Komisji w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji na rzecz stabilności
 Odpowiedź 

1. Jakie są wstępne wyniki konsultacji w sprawie obligacji na rzecz stabilności, o których mowa w zielonej księdze?

2. Jakie kolejne kroki przewiduje Komisja w oparciu o konsultacje publiczne w sprawie zielonej księgi?

3. Jak Komisja ocenia ostatnie wydarzenia na rynkach i porozumienia polityczne, w tym konkluzje Rady Europejskiej z 8 i 9 grudnia 2011 r.? Jaki instrument polityczny byłby najskuteczniejszy w perspektywie krótkofalowej?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2012Informacja prawna