Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
2. lokakuuta 2014
O-000069/2014
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, PPE-ryhmän puolesta
Jo Leinen, S&D-ryhmän puolesta
Ian Duncan, ECR-ryhmän puolesta
Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE-ryhmän puolesta
Merja Kyllönen, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bas Eickhout, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Valentinas Mazuronis, EFDD-ryhmän puolesta

 Aihe: Liman ilmastonmuutoskokous (COP 20)

Mihin toimiin neuvosto ryhtyy varmistaakseen, että Limassa järjestettävä ilmastonmuutoskonferenssi COP 20 edistyy merkittävästi seuraavissa kysymyksissä:

– vuoden 2015 maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen pääkohdista sopiminen

– maailmanlaajuisen tavoitteellisuuden tason lisääminen, jotta mahdollistetaan ”alle 2 asteen” tavoitteessa pysyminen vuoteen 2020 mennessä; sekä

– ilmastorahoituksen moninkertaistaminen, jotta vuoteen 2020 mennessä saataisiin aikaan yhteinen tavoite 100 miljardin Yhdysvaltain dollarin sijoittamisesta vuosittain.

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 6. lokakuuta 2014Oikeudellinen huomautus