Parlamentarna pitanja
2. listopada 2014.
O-000069/2014
Pitanje za usmeni odgovor
upućena Vijeću
članak 128
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, u ime Kluba PPE
Jo Leinen, u ime Kluba S&D
Ian Duncan, u ime Kluba ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba ALDE
Merja Kyllönen, u ime Kluba GUE/NGL
Bas Eickhout, u ime Kluba Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, u ime Kluba EFDD

 Predmet: Konferencija o klimatskim promjenama u Limi (COP 20)

Što Vijeće poduzima kako bi zajamčilo da se na Konferenciji o klimatskim promjenama u Limi (COP 20) postigne napredak u smislu:

– utvrđivanja glavnih elemenata globalnog sporazuma o klimi 2015.

– jačanja ambicije na svjetskoj razini od sadašnjeg trenutka do 2020. kako bi se ostalo u okvirima cilja ograničavanja globalnog zagrijavanja na maksimalno 2°C i

– povećane mobilizacije sredstava za borbu protiv klimatskih promjena kako bi se postigao zajednički cilj od 100 milijardi USD godišnje do 2020.?

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 6. listopada 2014.Pravna napomena