Parlamentiniai klausimai
2014 m. spalio 2 d.
O-000069/2014
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, PPE frakcijos vardu
Jo Leinen, S&D frakcijos vardu
Ian Duncan, ECR frakcijos vardu
Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE frakcijos vardu
Merja Kyllönen, GUE/NGL frakcijos vardu
Bas Eickhout, Verts/ALE frakcijos vardu
Valentinas Mazuronis, EFDD frakcijos vardu

 Tema: Klimato kaitos konferencija Limoje (COP 20)

Kokių veiksmų imsis Taryba, siekdama užtikrinti, kad Klimato kaitos konferencijoje Limoje (COP 20) būtų padaryta pastebima pažanga siekiant:

– nustatyti pagrindinius 2015 m. visuotinio susitarimo dėl klimato kaitos elementus;

– nustatyti platesnio užmojo visuotinius planus iki 2020 m. siekiant, kad temperatūros didėjimas nesiektų 2° C, ir

– klimato kaitos veiksmams nuosekliai skirti vis daugiau lėšų, kad iki 2020 m. būtų pasiektas tikslas per metus skirti 100 mlrd. JAV dolerių?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2014 m. spalio 6 d.Teisinis pranešimas