Parlementaire vragen
2 oktober 2014
O-000069/2014
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie
Jo Leinen, namens de S&D-Fractie
Ian Duncan, namens de ECR-Fractie
Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie
Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie
Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie
Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie

 Betreft: Klimaatveranderingsconferentie in Lima (COP 20)

Wat onderneemt de Raad om ervoor te zorgen dat tijdens de COP 20- klimaatveranderingsconferentie in Lima daadwerkelijk stappen vooruit worden gezet in de richting van:

– het vaststellen van de belangrijkste elementen van de mondiale klimaatovereenkomst 2015;

– het vergroten van de ambitie tussen nu en 2020, teneinde de "minder dan 2°C"-doelstelling te kunnen verwezenlijken; en

– het mobiliseren van meer geld voor klimaat, teneinde het overeengekomen doel van 100 miljard USD per jaar tegen 2020 te kunnen halen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 6 oktober 2014Juridische mededeling