Întrebări parlamentare
2 octombrie 2014
O-000069/2014
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE
Jo Leinen, în numele Grupului S&D
Ian Duncan, în numele Grupului ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE
Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL
Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD

 Subiect: Conferința privind schimbările climatice de la Lima (COP 20)

Ce măsuri ia Consiliul pentru a se asigura că prin intermediul Conferinței privind schimbările climatice de la Lima (COP 20), se fac progrese semnificative în vederea:

– stabilirii elementelor principale ale acordului mondial privind clima din 2015;

– creșterii ambițiilor la nivel mondial din prezent până în 2020, pentru a menține obiectivul de limitare a încălzirii la 2°C; și

– a intensificării mobilizării pentru finanțarea în domeniul climei, pentru a îndeplini obiectivul comun de 100 de miliarde USD pe an până în 2020?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 6 octombrie 2014Notă juridică