Parlamentarna vprašanja
2. oktober 2014
O-000069/2014
Vprašanje za ustni odgovor
za Svet
Člen 128 poslovnika
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, v imenu skupine PPE
Jo Leinen, v imenu skupine S&D
Ian Duncan, v imenu skupine ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, v imenu skupine ALDE
Merja Kyllönen, v imenu skupine GUE/NGL
Bas Eickhout, v imenu skupine Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, v imenu skupine EFDD

 Zadeva: Konferenca o podnebnih spremembah v Limi (COP 20)

S katerimi ukrepi namerava Svet zagotoviti, da bo na konferenci o podnebnih spremembah v Limi (COP 20) dosežen pomemben napredek glede:

– opredelitve glavnih elementov globalnega sporazuma o podnebju 2015;

– povečanja ambicioznosti na svetovni ravni do leta 2020, da povišanje povprečne svetovne temperature ne bi preseglo 2°C; ter

– povečanja sredstev za podnebno financiranje, da bi dosegli skupni cilj 100 milijard USD na leto do leta 2020?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 6. oktober 2014Pravno obvestilo