Interpelacje
21 stycznia 2016
O-000007/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR

 Przedmiot: Wpływ gazociągu Nord Stream 2 na rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej

W sprawozdaniu pt. „W kierunku europejskiej unii energetycznej” przyjętym w grudniu 2015 r. Parlament wyraził zaniepokojenie proponowanym podwojeniem przepustowości gazociągu Nord Stream. Główną obawą jest wpływ jaki wywrze to na bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikację dostaw, a także fakt, że posunięcie to stoi w sprzeczności ze wspólnym interesem państw członkowskich, zwłaszcza tych, które są nadmiernie uzależnione od jednego dostawcy. Ponadto może to zwiększyć polityczny nacisk na Ukrainę.

Ekonomiczne argumenty uzasadniające ten projekt są wątpliwej jakości, z uwagi na fakt, że stopa wykorzystania przepustowości istniejącego gazociągu Nord Stream wynosi obecnie ok. 50% (ok. 30 mld m3).

Zważywszy na powyższe:

1. Jeżeli projekt Nord Stream 2 będzie kontynuowany, jak Komisja ocenia jego potencjalne skutki dla rozwoju stabilnego i dobrze funkcjonującego rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie? Czy Komisja uważa, że Nord Stream 2 zwiększa bezpieczeństwo dostaw i przyczynia się do stworzenia bardziej liberalnego i elastyczniejszego rynku gazu w regionie i szerzej w UE?

2. Czy Komisja może skomentować aktualną sytuację południowego korytarza gazowego, który jest projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania mogącym potencjalnie zaspokoić do 20% zapotrzebowania na gaz w UE, a zatem jest także realną alternatywą dla Nord Stream 2? Jak Komisja zamierza zapewnić gotowość projektu do 2020 r. (zwłaszcza w krajach spoza UE) i zagwarantować, że nie podzieli on losu poprzedniego projektu Nabucco?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2016Informacja prawna