Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000069/2017

Indgivne tekster :

O-000069/2017 (B8-0330/2017)

Forhandlinger :

PV 03/10/2017 - 13

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
4. september 2017
O-000069/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 Om: FN's klimakonference 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)

Hvilke foranstaltninger påtænker Kommissionen at træffe for at sikre, at klimakonferencen i Bonn (COP23) gør væsentlige fremskridt med hensyn til:

– at komme videre med de vigtigste gennemførelsesbestemmelser i Parisaftalen senest i 2018, herunder spørgsmålet om en udvidet ramme for gennemsigtighed, detaljerede oplysninger om den samlede status, yderligere retningslinjer for de nationalt bestemte bidrag (NDC) samt om en mekanisme, der kan lette gennemførelsen og fremme overholdelsen

– opnå klarhed over og udforme den forberedende dialog i 2018, som vil være en vigtig lejlighed til at gøre status over fremskridt i forhold til aftalens modvirkningsmål og til at indgå i forberedelsen og revisionen af parternes nationalt bestemte bidrag før 2020, og

– at optrappe mobiliseringen af klimafinansieringen med henblik på at nå det fælles mål på 100 mia. USD om året senest i 2020?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 6. september 2017Juridisk meddelelse