Interpelacje
14 grudnia 2017
O-000099/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Danuta Maria Hübner, Komisji Spraw Konstytucyjnych

 Przedmiot: Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej

Na sesji plenarnej dnia 11 listopada 2015 r. Parlament przyjął wniosek w sprawie przepisów zmieniających Akt dotyczący wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, który zgodnie z art. 223 ust. 1 TFUE został przekazany Radzie pod obrady i w celu podjęcia decyzji. Parlament zaproponował szereg środków służących wzmocnieniu europejskiego wymiaru wyborów oraz zapewnieniu obywatelom Unii większej równości wyborów.

Od przyjęcia rezolucji Parlamentu pięć prezydencji Rady (luksemburska, niderlandzka, słowacka, maltańska i obecnie estońska) pracowało nad wnioskiem Parlamentu, ale żadna nie przedstawiła Parlamentowi jakichkolwiek formalnych lub nieformalnych wyników dyskusji w Radzie.

Zgodnie z art. 223 ust. 1 TFUE przed wejściem w życie decyzja Rady wymaga zgody Parlamentu i zatwierdzenia przez państwa członkowskie. Aby reforma miała zastosowanie do wyborów europejskich w 2019 r., procedura musi zostać zakończona do wiosny 2018 r. (ponieważ w niektórych państwach członkowskich zmiany prawa wyborczego muszą wejść w życie 12 miesięcy przed wyborami). Bez reformy aktu wyborczego kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego będą przeprowadzane zgodnie z zasadami z 1976 r., ze wszystkimi ich niedociągnięciami i uchybieniami, a szansa na poprawę frekwencji wyborczej i zainteresowania wyborami w 2019 r. zostanie zaprzepaszczona. Sprawa dotyczy również lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej z Parlamentem jako bezpośrednim przedstawicielem obywateli europejskich, który wykorzystał swoje prawo inicjatywy ustawodawczej w odniesieniu do europejskiego prawa wyborczego zgodnie z art. 223 ust. 1 TFUE.

Czy Rada może poinformować Parlament, jako współprawodawcę, jakiego harmonogramu zamierza przestrzegać w celu sfinalizowania prac nad wnioskiem Parlamentu, oraz wytłumaczyć, dlaczego zwleka z reformą zasad wyborczych zgodną z propozycjami przedstawionymi przez Parlament w 2015 r.?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2017Informacja prawna