Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2004/0165(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0216/2005

Debatten :

PV 05/07/2005 - 13

Stemmingen :

PV 06/07/2005 - 4.9

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0281

Notulen
Woensdag 6 juli 2005 - StraatsburgDefinitieve uitgave

4.9. Europees Sociaal Fonds ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds (COM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0281)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0281)

°
° ° °

Rosa Miguélez Ramos verzoekt het verslag David Casa (A6-0217/2005) thans in stemming te brengen, ten einde de stemming over de structuurfondsen te groeperen (de Voorzitter willigt dit verzoek in).

Laatst bijgewerkt op: 21 februari 2006Juridische mededeling