Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0041/2006 (B6-0209/2006)

Keskustelut :

PV 14/06/2006 - 8
CRE 14/06/2006 - 8

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2006 - StrasbourgLopullinen painos

8. Kestävän kehityksen strategia (keskustelu)
CRE

Anders Wijkmanin, John Bowisin ja Karl-Heinz Florenzin PPE-DE-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0041/2006) neuvostolle: Kestävän kehityksen strategia (B6-0209/2006)

Anders Wijkmanin, John Bowisin ja Karl-Heinz Florenzin PPE-DE-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0042/2006) komissiolle: Kestävän kehityksen strategia (B6-0210/2006)

Chris Daviesin ALDE-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0043/2006) neuvostolle: Kestävän kehityksen strategia (B6-0211/2006)

Chris Daviesin ALDE-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0044/2006) komissiolle: Kestävän kehityksen strategia (B6-0212/2006)

Satu Hassin Verts/ALE-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0045/2006) neuvostolle: Kestävän kehityksen strategia (B6-0213/2006)

Satu Hassin Verts/ALE-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0046/2006) komissiolle: Kestävän kehityksen strategia (B6-0214/2006)

Adamos Adamoun ja Jonas Sjöstedtin GUE/NGL-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0047/2006) neuvostolle: Kestävän kehityksen strategia (B6-0215/2006)

Adamos Adamoun ja Jonas Sjöstedtin GUE/NGL-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0048/2006) komissiolle: Kestävän kehityksen strategia (B6-0216/2006)

Johannes Bloklandin IND/DEM-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0050/2006) neuvostolle: Kestävän kehityksen strategia (B6-0217/2006)

Johannes Bloklandin IND/DEM-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0051/2006) komissiolle: Kestävän kehityksen strategia (B6-0218/2006)

Guido Sacconin PSE-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0052/2006) neuvostolle: Kestävä kehitys (B6-0219/2006)

Guido Sacconin PSE-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0053/2006) komissiolle: Kestävä kehitys (B6-0220/2006)

Liam Aylwardin UEN-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0056/2006) neuvostolle: Kestävän kehityksen strategia (B6-0222/2006)

Liam Aylwardin UEN-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0057/2006) komissiolle: Kestävän kehityksen strategia (B6-0223/2006)

Anders Wijkman esitteli suulliset kysymykset B6-0209/2006 ja B6-0210/2006.

Chris Davies esitteli suulliset kysymykset B6-0211/2006 ja B6-0212/2006.

Satu Hassi esitteli suulliset kysymykset B6-0213/2006 ja B6-0214/2006.

Adamos Adamou esitteli suulliset kysymykset B6-0215/2006 ja B6-0216/2006.

Johannes Blokland esitteli suulliset kysymykset B6-0217/2006 ja B6-0218/2006.

Guido Sacconi esitteli suulliset kysymykset B6-0219/2006 ja B6-0220/2006.

Alessandro Foglietta (laatijan sijainen) esitteli suulliset kysymykset B6-0222/2006 ja B6-0223/2006.

Josef Pröll (neuvoston puheenjohtaja) vastasi suullisiin kysymyksiin B6-0209/2006, B6-0211/2006, B6-0213/2006, B6-0215/2006, B6-0217/2006, B6-0219/2006 ja B6-0222/2006.

Joe Borg (komission jäsen) vastasi suullisiin kysymyksiin B6-0210/2006, B6-0212/2006, B6-0214/2006, B6-0216/2006, B6-0218/2006, B6-0220/2006 ja B6-0223/2006.

Puheenvuorot: Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-DE-ryhmän puolesta, Riitta Myller PSE-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michael Henry Nattrass IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Alessandro Battilocchio, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jean-Claude Martinez, Charlotte Cederschiöld, Britta Thomsen, Marie Anne Isler Béguin ja András Gyürk.

Puhetta johti
varapuhemies Ingo FRIEDRICH

Puheenvuorot: Carl Schlyter, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josef Pröll ja Joe Borg.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Anders Wijkman ja Françoise Grossetête PPE-DE-ryhmän puolesta, Anne Ferreira ja Guido Sacconi PSE-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi, Elisabeth Schroedter, Carl Schlyter ja Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta, Liam Aylward, Alessandro Foglietta ja Adriana Poli Bortone UEN-ryhmän puolesta ja Johannes Blokland kestävän kehityksen strategian uudelleentarkastelusta (B6-0335/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.6.2006, kohta 9.9.

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2006Oikeudellinen huomautus