Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-0041/2006 (B6-0209/2006)

Debatten :

PV 14/06/2006 - 8
CRE 14/06/2006 - 8

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 14 juni 2006 - StraatsburgDefinitieve uitgave

8. Strategie voor duurzame ontwikkeling (debat)
CRE

Mondelinge vraag (O-0041/2006) van Anders Wijkman, John Bowis en Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-DE-Fractie, aan de Raad: Strategie voor duurzame ontwikkeling (B6-0209/2006)

Mondelinge vraag (O-0042/2006) van Anders Wijkman, John Bowis en Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-DE-Fractie, aan de Commissie: Strategie voor duurzame ontwikkeling (B6-0210/2006)

Mondelinge vraag (O-0043/2006) van Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, aan de Raad: Strategie voor duurzame ontwikkeling (B6-0211/2006)

Mondelinge vraag (O-0044/2006)van Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Strategie voor duurzame ontwikkeling (B6-0212/2006)

Mondelinge vraag (O-0045/2006) van Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Raad: Strategie voor duurzame ontwikkeling (B6-0213/2006)

Mondelinge vraag (O-0046/2006) van Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Strategie voor duurzame ontwikkeling (B6-0214/2006)

Mondelinge vraag (O-0047/2006)van Adamos Adamou en Jonas Sjöstedt, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Raad: Strategie voor duurzame ontwikkeling (B6-0215/2006)

Mondelinge vraag (O-0048/2006) van Adamos Adamou en Jonas Sjöstedt, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Strategie voor duurzame ontwikkeling (B6-0216/2006)

Mondelinge vraag (O-0050/2006) van Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, aan de Raad: Strategie voor duurzame ontwikkeling (B6-0217/2006)

Mondelinge vraag (O-0051/2006) van Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, aan de Commissie: Strategie voor duurzame ontwikkeling (B6-0218/2006)

Mondelinge vraag (O-0052/2006) van Guido Sacconi, namens de PSE-Fractie, aan de Raad: Strategie voor duurzame ontwikkeling (B6-0219/2006)

Mondelinge vraag (O-0053/2006) van Guido Sacconi, namens de PSE-Fractie, aan de Commissie: Strategie voor duurzame ontwikkeling (B6-0220/2006)

Mondelinge vraag (O-0056/2006) van Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, aan de Raad: Strategie voor duurzame ontwikkeling (B6-0222/2006)

Mondelinge vraag (O-0057/2006) van Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, aan de Commissie: Strategie voor duurzame ontwikkeling (B6-0223/2006)

Anders Wijkman licht de mondelinge vragen toe (B6-0209/2006 en B6-0210/2006).

Chris Davies licht de mondelinge vragen toe (B6-0211/2006 en B6-0212/2006).

Satu Hassi licht de mondelinge vragen toe (B6-0213/2006 en B6-0214/2006).

Adamos Adamou licht de mondelinge vragen toe (B6-0215/2006 en B6-0216/2006).

Johannes Blokland licht de mondelinge vragen toe (B6-0217/2006 en B6-0218/2006).

Guido Sacconi licht de mondelinge vragen toe (B6-0219/2006 en B6-0220/2006).

Alessandro Foglietta (ter vervanging van de auteur) licht de mondelinge vragen toe (B6-0222/2006 en B6-0223/2006).

Josef Pröll (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de mondelinge vragen (B6-0209/2006, B6-0211/2006, B6-0213/2006, B6-0215/2006, B6-0217/2006, B6-0219/2006 en B6-0222/2006).

Joe Borg (lid van de Commissie) beantwoordt de mondelinge vragen (B6-0210/2006, B6-0212/2006, B6-0214/2006, B6-0216/2006, B6-0218/2006, B6-0220/2006 en B6-0223/2006).

Het woord wordt gevoerd door Cristina Gutiérrez-Cortines, namens de PPE-DE-Fractie, Riitta Myller, namens de PSE-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Michael Henry Nattrass, namens de IND/DEM-Fractie, Alessandro Battilocchio, niet-ingeschrevene, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jean-Claude Martinez, Charlotte Cederschiöld, Britta Thomsen, Marie Anne Isler Béguin en András Gyürk.

VOORZITTER: Ingo FRIEDRICH
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carl Schlyter, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josef Pröll en Joe Borg.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Anders Wijkman en Françoise Grossetête, namens de PPE-DE-Fractie, Anne Ferreira en Guido Sacconi, namens de PSE-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, Elisabeth Schroedter, Carl Schlyter en Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonas Sjöstedt, namens de GUE/NGL-Fractie, Liam Aylward, Alessandro Foglietta en Adriana Poli Bortone, namens de UEN-Fractie, Johannes Blokland, over de bijgestelde duurzame ontwikkelingsstrategie (B6-0335/2006).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 15.06.2006.

Laatst bijgewerkt op: 28 november 2006Juridische mededeling