Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0041/2006 (B6-0209/2006)

Rozpravy :

PV 14/06/2006 - 8
CRE 14/06/2006 - 8

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 14. jún 2006 - ŠtrasburgFinálna verzia

8. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0041/2006), ktorú položili Anders Wijkman, John Bowis a Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE-DE, pre Radu: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (B6-0209/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0042/2006), ktorú položili Anders Wijkman, John Bowis a Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE-DE, pre Komisiu: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (B6-0210/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0043/2006), ktorú položil Chris Davies za skupinu ALDE, pre Radu: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (B6-0211/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0044/2006), ktorú položil Chris Davies za skupinu ALDE, pre Komisiu: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (B6-0212/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0045/2006), ktorú položila Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, pre Radu: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (B6-0213/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0046/2006), ktorú položila Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, pre Komisiu: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (B6-0214/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0047/2006), ktorú položili Adamos Adamou a Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL, pre Radu: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (B6-0215/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0048/2006), ktorú položili Adamos Adamou a Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL, pre Komisiu: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (B6-0216/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0050/2006), ktorú položil Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, pre Radu: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (B6-0217/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0051/2006), ktorú položil Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, pre Komisiu: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (B6-0218/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0052/2006), ktorú položil Guido Sacconi za skupinu PSE, pre Radu: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (B6-0219/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0053/2006), ktorú položil Guido Sacconi za skupinu PSE, pre Komisiu: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (B6-0220/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0056/2006), ktorú položil Liam Aylward za skupinu UEN, pre Radu: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (B6-0222/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0057/2006), ktorú položil Liam Aylward za skupinu UEN, pre Komisiu: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (B6-0223/2006)

Anders Wijkman rozvinul otázky na ústne zodpovedanie (B6-0209/2006 a B6-0210/2006).

Chris Davies rozvinul otázky na ústne zodpovedanie B6-0211/2006 a B6-0212/2006.

Satu Hassi rozvinula otázky na ústne zodpovedanie B6-0213/2006 a B6-0214/2006.

Adamos Adamou rozvinul otázky na ústne zodpovedanie B6-0215/2006 a B6-0216/2006.

Johannes Blokland rozvinul otázky na ústne zodpovedanie B6-0217/2006 a B6-0218/2006.

Guido Sacconi rozvinul otázky na ústne zodpovedanie B6-0219/2006 a B6-0220/2006.

Alessandro Foglietta (v zastúpení autora) rozvinul otázky na ústne zodpovedanie B6-0222/2006 a B6-0223/2006.

Josep Pröll (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázky na ústne zodpovedanie B6-0209/2006, B6-0211/2006, B6-0213/2006, B6-0215/2006, B6-0217/2006, B6-0219/2006 a B6-0222/2006.

Joef Borg (člen Komisie) odpovedal na otázky na ústne zodpovedanie B6-0210/2006, B6-0212/2006, B6-0214/2006, B6-0216/2006, B6-0218/2006, B6-0220/2006 a B6-0223/2006.

Vystúpili títo poslanci: Cristina Gutiérrez-Cortines za skupinu PPE-DE, Riitta Myller za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Michael Henry Nattrass za skupinu IND/DEM, Alessandro Battilocchio nezávislý poslanec, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jean-Claude Martinez, Charlotte Cederschiöld, Britta Thomsen, Marie Anne Isler Béguin a András Gyürk.

PREDSEDNÍCTVO: Ingo FRIEDRICH
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Carl Schlyter, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josef Pröll a Joe Borg.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 108 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Anders Wijkman a Françoise Grossetête za skupinu PPE-DE, Anne Ferreira a Guido Sacconi za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Satu Hassi, Elisabeth Schroedter, Carl Schlyter a Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL, Liam Aylward, Alessandro Foglietta a Adriana Poli Bortone za skupinu UEN, Johannes Blokland, o revidovanej stratégii trvalo udržateľného rozvoja (B6-0335/2006).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 15.06.2006.

Posledná úprava: 5. december 2006Právne oznámenie