Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0041/2006 (B6-0209/2006)

Debatter :

PV 14/06/2006 - 8
CRE 14/06/2006 - 8

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2006 - StrasbourgSlutlig utgåva

8. Strategi för hållbar utveckling (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0041/2006) från Anders Wijkman, John Bowis och Karl-Heinz Florenz för PPE-DE-gruppen, till rådet: Strategin för hållbar utveckling (B6-0209/2006)

Muntlig fråga (O-0042/2006) från Anders Wijkman, John Bowis och Karl-Heinz Florenz för PPE-DE-gruppen, till kommissionen: Strategin för hållbar utveckling (B6-0210/2006)

Muntlig fråga (O-0043/2006) från Chris Davies för ALDE-gruppen, till rådet: Strategin för hållbar utveckling (B6-0211/2006)

Muntlig fråga (O-0044/2006) från Chris Davies för ALDE-gruppen, till kommissionen: Strategin för hållbar utveckling (B6-0212/2006)

Muntlig fråga (O-0045/2006) från Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, till rådet: Strategin för hållbar utveckling (B6-0213/2006)

Muntlig fråga (O-0046/2006) från Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Strategin för hållbar utveckling (B6-0214/2006)

Muntlig fråga (O-0047/2006) från Adamos Adamou och Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen, till rådet: Strategin för hållbar utveckling (B6-0215/2006)

Muntlig fråga (O-0048/2006) från Adamos Adamou och Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Strategin för hållbar utveckling (B6-0216/2006)

Muntlig fråga (O-0050/2006) från Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, till rådet: Strategin för hållbar utveckling (B6-0217/2006)

Muntlig fråga (O-0051/2006) från Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, till kommissionen: Strategin för hållbar utveckling (B6-0218/2006)

Muntlig fråga (O-0052/2006) från Guido Sacconi för PSE-gruppen, till rådet: Hållbar utveckling (B6-0219/2006)

Muntlig fråga (O-0053/2006) från Guido Sacconi för PSE-gruppen, till kommissionen: Hållbar utveckling (B6-0220/2006)

Muntlig fråga (O-0056/2006) från Liam Aylward för UEN-gruppen, till rådet: Strategin för hållbar utveckling (B6-0222/2006)

Muntlig fråga (O-0057/2006) från Liam Aylward för UEN-gruppen, till kommissionen: Strategin för hållbar utveckling (B6-0223/2006)

Anders Wijkman utvecklade de muntliga frågorna B6-0209/2006 och B6-0210/2006.

Chris Davies utvecklade de muntliga frågorna B6-0211/2006 och B6-0212/2006.

Satu Hassi utvecklade de muntliga frågorna B6-0213/2006 och B6-0214/2006.

Adamos Adamou utvecklade de muntliga frågorna B6-0215/2006 och B6-0216/2006.

Johannes Blokland utvecklade de muntliga frågorna B6-0217/2006 och B6-0218/2006.

Guido Sacconi utvecklade de muntliga frågorna B6-0219/2006 och B6-0220/2006.

Alessandro Foglietta (ersättare för frågeställaren) utvecklade de muntliga frågorna B6-0222/2006 och B6-0223/2006.

Josef Pröll (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade de muntliga frågorna B6-0209/2006, B6-0211/2006, B6-0213/2006, B6-0215/2006, B6-0217/2006, B6-0219/2006 och B6-0222/2006.

Joe Borg (ledamot av kommissionen) besvarade de muntliga frågorna B6-0210/2006, B6-0212/2006, B6-0214/2006, B6-0216/2006, B6-0218/2006, B6-0220/2006 och B6-0223/2006.

Talare: Cristina Gutiérrez-Cortines för PPE-DE-gruppen, Riitta Myller för PSE-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Michael Henry Nattrass för IND/DEM-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jean-Claude Martinez, Charlotte Cederschiöld, Britta Thomsen, Marie Anne Isler Béguin och András Gyürk.

ORDFÖRANDESKAP: Ingo FRIEDRICH
Vice talman

Talare: Carl Schlyter, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josef Pröll och Joe Borg.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Anders Wijkman och Françoise Grossetête för PPE-DE-gruppen, Anne Ferreira och Guido Sacconi för PSE-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Satu Hassi, Elisabeth Schroedter, Carl Schlyter och Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen, Liam Aylward, Alessandro Foglietta och Adriana Poli Bortone för UEN-gruppen, Johannes Blokland, om den reviderade strategin för en hållbar utveckling (B6-0335/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 15.06.2006.

Senaste uppdatering: 27 november 2006Rättsligt meddelande