Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2587(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0330/2006

Συζήτηση :

PV 14/06/2006 - 9
CRE 14/06/2006 - 9

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2006 - 9.10
CRE 15/06/2006 - 9.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0273

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιούνιος 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9. Αύξηση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αύξηση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη

Οι Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις

Παρεμβαίνουν οι Patrick Gaubert, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Wojciech Roszkowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Bogdan Pęk, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Maciej Marian Giertych, μη εγγεγραμμένος, Bogusław Sonik, Martine Roure, Frédérique Ries, Bairbre de Brún, Eoin Ryan, Urszula Krupa, Frank Vanhecke, Alexander Stubb, Józef Pinior, Mojca Drčar Murko, Δημήτριος Παπαδημούλης, Jan Tadeusz Masiel, Michael Cashman, Sarah Ludford, Kader Arif, Claude Moraes, Hélène Goudin, Hans Winkler και Vladimír Špidla.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Patrick Gaubert, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις ρατσιστικά υποκινούμενες επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B6-0328/2006),

- Brian Crowley και Romano Maria La Russa, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την έξαρση της ρατσιστικής βίας στην Ευρώπη (B6-0329/2006),

- Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την έξαρση της ρατσιστικής βίας στην Ευρώπη (B6-0330/2006),

- Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την έξαρση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη (B6-0331/2006),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Jean Lambert, Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το ρατσισμό και την ομοφοβική βία (B6-0332/2006),

- Martine Roure, Lissy Gröner, Michael Cashman και Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων φραστικής και φυσικής βίας ρατσιστικού και ομοφυλοφοβικού χαρακτήρα στην Ευρώπη (B6-0333/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.06.2006.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιανουάριος 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου