Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
ProtokolsCiti formāti
Trešdiena, 2006. gada 14. jūnija - StrasbūraGalīgā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropadome (Briselē, 2006. gada 15.- 16. jūnijā) (debates)
 3.Oficiāla sveikšana
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Eiropas izpildes rīkojums un notiesāto personu nodošana * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  4.2.Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs ***I (balsošana)
  4.3.Personas datu aizsardzība (policijas un tiesu iestāžu sadarbība) * (balsošana)
  4.4.Gatavība gripas pandēmijai un reaģēšanas pasākumu plānošana Eiropas Kopienā (balsošana)
  4.5.Tiesas 2005. gada 13. septembra sprieduma sekas (C-176/03 Komisija pret Padomi) (balsošana)
  4.6.Nediskriminācija un iespēju vienlīdzība visiem — pamatstratēģija (balsošana)
  4.7.Bulgārija un Rumānija (2006. gada 15. un 16. jūnija Eiropadome) (balsošana)
  4.8.Turpmākie soļi pārdomu periodā (2006. gada 15. un 16. jūnija Eiropadome) (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (debates)
 9.Rasistiskās vardarbības un homofobijas pieaugums Eiropā (debates)
 10.Kājnieku ieroči (debates)
 11.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 12.Kopīgi noteikumi civilās aviācijas drošības jomā***I (debates)
 13.Eiropas vilcienu kontroles, dzelzceļu satiksmes pārvaldības un signalizācijas sistēmas (ERTMS/ETCS) ieviešana (debates)
 14.Piekrastes zvejniecība un piekrastes zvejnieku problēmas (debates)
 15.Finanšu instrumentu tirgu direktīvas 2004/39/EK (MIFID direktīvas) īstenošanas pasākumi (2. līmenis) (debates)
 16.Nākamās sēdes darba kārtība
 17.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols
Galīgā redakcija (168 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (119 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (284 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (917 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (205 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (161 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (627 kb)
Pēdējā atjaunošana - 2006. gada 24. novembraJuridisks paziņojums