Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0227(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0031/2007

Ingivna texter :

A6-0031/2007

Debatter :

PV 23/04/2007 - 17
CRE 23/04/2007 - 17

Omröstningar :

PV 25/04/2007 - 11.1
CRE 25/04/2007 - 11.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0144

Protokoll
Måndagen den 23 april 2007 - StrasbourgSlutlig utgåva

17. Läkemedel för avancerad terapi ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 [KOM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

Miroslav Mikolášik redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Giles Chichester (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Hiltrud Breyer (föredragande av yttrande från utskottet JURI), John Bowis för PPE-DE-gruppen, Dagmar Roth-Behrendt för PSE-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Françoise Grossetête, Proinsias De Rossa, Marios Matsakis, Urszula Krupa, Peter Liese, Jorgo Chatzimarkakis, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Péter Olajos, John Purvis, Carlo Casini, Bogusław Sonik, Klaus Theo Schröder (rådets tjänstgörande ordförande) och Günter Verheugen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 25.04.2007.

Senaste uppdatering: 3 oktober 2007Rättsligt meddelande