Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0127(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0073/2007

Внесени текстове :

A6-0073/2007

Разисквания :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Гласувания :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0145

Протокол
понеделник, 23 април 2007 г. - СтрасбургОкончателна версия

18. Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I (разискване)
CRE

Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата на интелектуална собственост [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията).

Nicola Zingaretti представи доклада.

Изказаха се: David Hammerstein (докладчик по становището на комисията ITRE), Rainer Wieland (докладчик по становището на комисията LIBE), Hans-Peter Mayer, от името на групата PPE-DE, Manuel Medina Ortega, от името на групата PSE, Toine Manders, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Umberto Guidoni, от името на групата GUE/NGL, Jim Allister, независим член на ЕП, Jacques Toubon и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се: Sharon Bowles, Carl Schlyter, Daniel Strož, Tadeusz Zwiefka, Edith Mastenbroek, Ignasi Guardans Cambó, Maria Badia i Cutchet и Günter Verheugen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 25.04.2007 г..

Последно осъвременяване: 4 октомври 2007 г.Правна информация