Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0127(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0073/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0073/2007

Keskustelut :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Äänestykset :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0145

Pöytäkirja
Maanantai 23. huhtikuuta 2007 - StrasbourgLopullinen painos

18. Rikosoikeudelliset toimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö: Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä [KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Nicola Zingaretti esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: David Hammerstein (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rainer Wieland (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hans-Peter Mayer PPE-DE-ryhmän puolesta, Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta, Toine Manders ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, Jacques Toubon ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Puheenvuorot: Sharon Bowles, Carl Schlyter, Daniel Strož, Tadeusz Zwiefka, Edith Mastenbroek, Ignasi Guardans Cambó, Maria Badia i Cutchet ja Günter Verheugen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.4.2007, kohta 11.2.

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2007Oikeudellinen huomautus