Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0127(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0073/2007

Ingediende teksten :

A6-0073/2007

Debatten :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Stemmingen :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0145

Notulen
Maandag 23 april 2007 - StraatsburgDefinitieve uitgave

18. Strafrechtelijke maatregelen ter waarborging van de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten ***I (debat)
CRE

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Nicola Zingaretti leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door David Hammerstein (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Rainer Wieland (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Hans-Peter Mayer, namens de PPE-DE-Fractie, Manuel Medina Ortega, namens de PSE-Fractie, Toine Manders, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Jacques Toubon en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sharon Bowles, Carl Schlyter, Daniel Strož, Tadeusz Zwiefka, Edith Mastenbroek, Ignasi Guardans Cambó, Maria Badia i Cutchet en Günter Verheugen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.2 van de notulen van 25.04.2007.

Laatst bijgewerkt op: 4 oktober 2007Juridische mededeling