Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0127(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0073/2007

Teksty złożone :

A6-0073/2007

Debaty :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Głosowanie :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0145

Protokół
Poniedziałek, 23 kwietnia 2007 r. - StrasburgWersja ostateczna

18. Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Nicola Zingaretti przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: David Hammerstein (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Rainer Wieland (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Hans-Peter Mayer w imieniu grupy PPE-DE, Manuel Medina Ortega w imieniu grupy PSE, Toine Manders w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL, Jim Allister niezrzeszony, Jacques Toubon i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Sharon Bowles, Carl Schlyter, Daniel Strož, Tadeusz Zwiefka, Edith Mastenbroek, Ignasi Guardans Cambó, Maria Badia i Cutchet i Günter Verheugen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 25.04.2007.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2007Informacja prawna