Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0127(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0073/2007

Ingivna texter :

A6-0073/2007

Debatter :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Omröstningar :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0145

Protokoll
Måndagen den 23 april 2007 - StrasbourgSlutlig utgåva

18. Skydd för immateriella rättigheter (straffrättsliga åtgärder) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter [KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Nicola Zingaretti redogjorde för sitt betänkande.

Talare: David Hammerstein (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Rainer Wieland (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Hans-Peter Mayer för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Toine Manders för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen, Jim Allister, grupplös, Jacques Toubon och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Sharon Bowles, Carl Schlyter, Daniel Strož, Tadeusz Zwiefka, Edith Mastenbroek, Ignasi Guardans Cambó, Maria Badia i Cutchet och Günter Verheugen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 25.04.2007.

Senaste uppdatering: 3 oktober 2007Rättsligt meddelande