Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2207(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0133/2007

Ingivna texter :

A6-0133/2007

Debatter :

PV 23/04/2007 - 23
CRE 23/04/2007 - 23

Omröstningar :

PV 25/04/2007 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0152

Protokoll
Måndagen den 23 april 2007 - StrasbourgSlutlig utgåva

23. Grönbok: Skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler (debatt)
CRE

Betänkande om grönboken om skadeståndstalan vid överträdelse av EG:s antitrustregler [2006/2207(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

Antolín Sánchez Presedo redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neelie Kroes (ledamot av kommissionen).

Talare: Bert Doorn (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Jonathan Evans för PPE-DE-gruppen, Ieke van den Burg för PSE-gruppen, Sharon Bowles för ALDE-gruppen, Pervenche Berès, Diana Wallis och Neelie Kroes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.10 i protokollet av den 25.04.2007.

Senaste uppdatering: 3 oktober 2007Rättsligt meddelande