Назад 
 Напред 
PVTACRE
ПротоколВ друг формат
понеделник, 23 април 2007 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Декларации на председателството
 4.Внесени документи
 5.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 6.Решения относно някои документи
 7.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 8.Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)
 9.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента
 10.Състав на Парламента
 11.Състав на комисиите и делегациите
 12.Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 13.Ред на работа
 14.Декларация за финансови интереси
 15.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 16.Платежни услуги на вътрешния пазар ***I (разискване)
 17.Лекарствени продукти за съвременно лечение ***I (разискване)
 18.Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I (разискване)
 19.Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (разискване)
 20.Общ проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (разискване)
 21.Тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния * (разискване)
 22.Квотна система за производството на картофено нишесте * (разискване)
 23.Искове за вреди във връзка с нарушения на антитръстовото законодателство на ЕС (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол
Окончателна версия (170 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (191 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (229 kb)
Последно осъвременяване: 4 октомври 2007 г.Правна информация