Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0127(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0073/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0073/2007

Συζήτηση :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0145

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.2. Ποινικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση ποινικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0145)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0145)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ignasi Guardans Cambó ο οποίος προτείνει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 46, η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι περισσότεροι των 40 βουλευτών εκφράζουν αντίθεση στο να ληφθεί υπόψη.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Οκτωβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου