Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2579(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0250/2007

Разисквания :

PV 21/06/2007 - 14.1
CRE 21/06/2007 - 14.1

Гласувания :

PV 21/06/2007 - 15.1
CRE 21/06/2007 - 15.1

Приети текстове :

P6_TA(2007)0288

Протокол
четвъртък, 21 юни 2007 г. - СтрасбургОкончателна версия

15.1. Куба (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 и B6-0263/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0250/2007

(за замяна на B6-0250/2007, B6-0260/2007 и B6-0261/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

- Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Francisco José Millán Mon, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová и Jana Hybášková, от името на групата PPE-DE,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke и Jules Maaten, от името на групата ALDE,

- Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN

приема се (P6_TA(2007)0288)

(Предложението за резолюция B6-0263/2007 отпада.)

Изказвания относно гласуването:

- Marco Cappato представи две устни изменения, които целят, съответно, въвеждането на едно ново съображение след съображение И и на един нов параграф след параграф 15, като тези изменения бяха приети.

Последно осъвременяване: 16 октомври 2007 г.Правна информация