Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2579(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0250/2007

Keskustelut :

PV 21/06/2007 - 14.1
CRE 21/06/2007 - 14.1

Äänestykset :

PV 21/06/2007 - 15.1
CRE 21/06/2007 - 15.1

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0288

Pöytäkirja
Torstai 21. kesäkuuta 2007 - StrasbourgLopullinen painos

15.1. Kuuba (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 ja B6-0263/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0250/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0250/2007, B6-0260/2007 ja B6-0261/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Francisco José Millán Mon, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová ja Jana Hybášková PPE-DE-ryhmän puolesta,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke ja Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta,

- Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0288)

(Päätöslauselmaesitys B6-0263/2007 raukesi.)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Marco Cappato esitti kaksi suullista tarkistusta uuden johdanto-osan kappaleen lisäämiseksi johdanto-osan I kappaleen jälkeen ja uuden kohdan lisäämiseksi 15 kohdan jälkeen; suulliset tarkistukset hyväksyttiin.

Päivitetty viimeksi: 11. lokakuuta 2007Oikeudellinen huomautus