Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2590(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0291/2007

Συζήτηση :

PV 12/07/2007 - 11.1
CRE 12/07/2007 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 12/07/2007 - 13.1
CRE 12/07/2007 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0357

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.1. Ανθρωπιστική κατάσταση των ιρακινών προσφύγων (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0291/2007, B6-0295/2007, B6-0299/2007, B6-0300/2007, B6-0303/2007 και B6-0308/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0291/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0291/2007, B6-0295/2007, B6-0299/2007, B6-0300/2007, B6-0303/2007 και B6-0308/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Paulo Casaca, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco και Javier Moreno Sánchez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Μάριος Ματσάκης, Frédérique Ries και Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Cristiana Muscardini, Romano Maria La Russa και Mogens N.J. Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0357)

Παρεμβαίνει η Avril Doyle σχετικά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου